بایگانی موضوعی: دست‌نوشته‌ها

نامه به واشینگتن ـ دست‌نوشته‌‌ای از داریوش همایون

در موضوع جای پادشاه، امروز دست به دامن فرمولهای هشتاد سال پیش شدن‌‌ همان مسائلی را پیش می‌آورد که در همه دوران مشروطیت بود و به زور پلیس سیاسی و ارتش می‌شد سرپوش برآن‌ها نهاد. اکنون زمان روشنی و صراحت است و آنچه می‌توان بدان یک پارچگی یا انتگریته فکری و سیاسی نام داد.

 

اسلام و انتخابات / برگرفته از دستنوشته‌های داریوش همایون

100_1229 - 2

اگر احزاب دیگر، انتخابات را تحریم نکنند، بنیادگرایان چنان اکثریت خود بخودی ندارند که خودشان خیال می‌کنند و دیگران از آن می‌ترسند. اعتقاد مردم به مذهب ربطی به رهبری سیاسی ندارد. حتی متعصب‌ترین مذهبی‌ها هم صرفا به این دلیل به بنیادگرایان رای نمی‌دهند.

 

یادداشت‌های کوتاه: برگرفته از دست نوشته‌های داریوش همایون

تفکر علمی و انتقادی و سنت آزادمنشی که گوهر فرهنگ نوین غربی است به آن توانائی‌هائی داده که فرهنگ‌های دیگر از آن، چنین بهره‌هائی نبرده‌اند.

 

فقه پویا و انحرافات دیگر / دستنوشته‌ها ۱۳ ژانویه ۹۲ / داریوش همایون

با دیکتاتوری نمی‌شود به جنگ مسائل اجتماع امروز رفت، چه اسم دیکتاتور امام باشد یا فقیه یا ولی امر و یا پیشوائی که وظیفه هدایت جامعه را بسوی دمکراسی در مدت نامعلوم و نا‌محدود برای خودش قرار می‌دهد. شکست از پایه را با دگرگونی از پایه باید علاج کرد و جمهوری اسلامی و حکومت دین از پایه فاسد و دچاز شکست شده است.

 

رفتار حیوانی / دستنوشته‌ها ۱۳ اکتبر ۱۹۹۱ / داریوش همایون

‌تا کنون نشنیده بودیم که متهمان سیاسی را هم به شلاق خوردن محکوم کنند. مثلا کسانی که نامه‌ای به رئیس جمهور بنویسند و از او بخواهند که به قانون اساسی که خودش به آن قسم خورده و به موجب آن به ریاست جمهوری رسیده عمل کند، به زندان و شلاق محکوم شوند. اکنون بنا به گزارش سازمان عفو بین المللی ۹ نفر از اعضای گروه بازرگان که به دوره‌های چندماهه تا چندسالة زندان محکوم شده بودند، علاوه براین محکومیت، قرار است هر کدامشان از ده تا سی ضربه شلاق بخورند.

‌‌

 

به التماس افتاده‌اند / دستنوشته ها ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۲ / داریوش همایون

‌کشوری که بیست سال پیش رفت و جزیره‌ها را پس گرفت امروز به حال و روزی افتاده است که التماس می‌کند کاری به او نداشته باشند و امری را که در آن هنگام روی داده و پذیرفته شده است امروز هم بپذیرند. اما همسایگان با استفاده از انزوا و از هم پاشیدگی جمهوری اسلامی پا را روی گلوی رژیم گذاشته‌اند. صحبت از تجاوز ایران می‌کنند و دنبال پس گرفتن جزیره هستند.

 

مقایسه نامربوط / دست‌نوشته‌های سال ۱۹۸۷ / داریوش همایون

‌رهبری سازمان مجاهدین خلق، همکاری با دشمن در جنگ و مزدوری عراق را با یک مقایسه تاریخی توجیه می‌کند. رهبر مجاهدین از خیلی پیش خودش را لنین ایران می‌دانسته است. هنگامی که جنگ با عراق پیش آمد به نظر خودش شباهتش با لنین بیشتر شد.

 

عقرب و مار غاشیه / دست‌نوشته‌های سال ۱۹۸۷ / داریوش همایون

اشاره: آنچه تحت عنوان “دست‌نوشته‌ها” در این بخش منتشر می‌گردد، نوشته‌های دستی داریوش همایون است که به تدریج در اختیار علاقمندان آثار وی قرار خواهند گرفت.