«

»

Print this نوشته

مدار صفر / ماندانا زندیان

گمان نکن قد کشیده ای /  “عاطفه ” *  را سنگ باران نکردی؛ / این حقوق بشر است / که دارد به مدار صفر می‌رسد / – حقوق بشر خاور میانه ای –

‌‌‌

« در سرزمین قدکوتاهان

معیارهای سنجش همیشه بر مدار صفر

سفر کرده‌اند »

  فروغ فرخ زاد

 

 

 

مدار صفر

ماندانا زندیان


گمان نکن قد کشیده ای

 ”عاطفه ” *  را سنگ باران نکردی؛

این حقوق بشر است

که دارد به مدار صفر می‌رسد

- حقوق بشر خاور میانه ای –

 ‌

اینجا دو اتفاق ساده افتاده‌است :

 ‌

پسری

 به جای بازی با یک انسان اسرائیلی

کفش‌های تو را لیس می‌زند

به بهانه‌ی “مسلمان ” بودن

 ‌

و دختری

به جای تاب خوردن بر حلقه‌های المپیک تابستانی

از طناب دار تو آویزان می‌شود

به جرم ” انسان ” بودن

 ‌

و حقوق بشر تنها دو تک سرفه می‌کند

( با دستمالی جلوی دهانش ، البته )

 ‌

راستی که بوی حقوق بشر اروپایی

چقدر با بوی حقوق بشر ایرانی

فرق می‌کند

به خاطرِ نفت !

‌ ‌

شهریور یکهزار و سیصد و هشتاد و سه خورشیدی

‌ 

 * عاطفه رجبی ، دختر شانزده ساله ای که به جرم هم آغوشی با عشق ، با دست های دادستان دادگاه اسلامی در ایران به طناب دار سپرده شد.