«

»

Print this نوشته

باید هوشیار بود! / علی کشگر

mahsa

باید هوشیار بود!

‌ ‌

آزادی، دمکراسی و حقوق بشر، اجزاء بهم پیوسته‌ای از یک نظام ارزشی هستند که استقرار و نهادینه کردن آن هدفی است که امروز دختران و پسران، زنان و مردان در سراسر ایران، دستیابی آنها را در دستور کار خود قرار داده‌ و کوشش می‌کنند ایران را دوباره در جایگاه شایسته در جهانِ امروز قرار دهند.

آنچه در رسیدن به اهداف فوق باید مورد توجهِ همۀ ایرانیان قرار گیرد، این است که ارزشهای فوق که سازنده ایران فردا خواهند بود، بر محور اصل اساسی یعنی، حفظ هستی و بقای سرزمین ایران و ملت یکپارچه آن معنا می‌یابد و ایران بعنوان یک ملت و یک دولت و یک کشور محور این گردونه و موضوعیت دهنده و معنا بخش در این راستا خواهد بود.

متاسفانه به نظر می‌رسد بعضی افراد و سازمانهای جدائی‌طلب یکی از موانع اصلی بر سر راه خیزش ملت ایران در براندازی رژیم اسلامی اُمت‌گرا و پس گرفتن ایران برای تحقق آزادی و حقوق برابر همۀ ایرانیان می‌باشند. این افراد و سازمانها با اهداف تجزیه‌طلبانه و پاره کردن ملت ایران به چند ملت قومی ـ زبانی، خیزش یکپارچه ملت ایران را از مسیر اصلی آن منحرف کرده و عملا آب به آسیاب جمهوری اسلامی می‌ریزند.