«

»

Print this نوشته

سخنان حجت کلاشی در کانال یک / سوّم آذر ۱۴۰۱

سخنان حجت کلاشی در کانال یک / سوّم آذر ۱۴۰۱

HK

سخنان حجت کلاشی در کانال یک / سوّم آذر ۱۴۰۱

‌‌ ‌

ویژگی‌ها و روند خیزش سراسری ملت ایران ، چگونگی مهیا کردن صحنه و استراتژی مبارزه برای همراه کردن مخالفان کم فعالیت برای تغییر موازنه به نفع مردم

‌ ‌

ــ نیازمندی جامعه به یک سازمان مسئول سیاسی شناسنامه‌دار برای ترسیم چشم انداز‌ و دفاع از شکست‌ها و پیروزی‌ها / آماده‌سازی شرایط برای اعتمادسازی در دستگاه بروکراسی، نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی کشور به منظور همراهی با ارزش‌های درون خیابان

ــ گره خوردن منافع ناتو و‌ عربستان برای لطمه زدن به رستاخیز ملت ایران از طریق تلویزیون اینترنشنال و‌ برخی چهره‌ها

ــ پوشش خبری مداوم مجاهدین خلق ، گروه‌های تجزیه طلب و احزاب تروریستی توسط تلویزیون اینترنشنال با هدف حمله به چارچوب‌های ملی

ــ ایستادگی ارزشمند شاهزاده رضا پهلوی روی چارچوب‌های ملی از انقلاب ۵۷ تاکنون

ــ مقاومت هوشمندانه  شاهزاده رضا پهلوی در برابر فشارها به منظور اعتبار بخشیدن به گروه‌های تجزیه‌طلب و تروریستی

ــ مبارزه برای پادشاهی‌ وظیفه پادشاهی‌خواهان است و پادشاهی‌‌خواهان نباید این بار را به دوش شاهزاده بیاندازند