«

»

Print this نوشته

دکترسیروس آموزگار روزنامه‌نگار برجسته و یار و یاور داریوش همایون درگذشت!

با کمال تاسف دکترسیروس آموزگار روزنامه‌نگار برجسته و یار و یاور داریوش همایون در روزنامه آیندگان، روز سه‌شنبه در ۸۷ سالگی در پاریس درگذشت. دکتر سیروس آموزگار نه تنها با داریوش همایون سال‌ها همکار بود و با او دوستی نزدیک و بسیار طولانی داشت بلکه با نگاهی بسیار نافذ و مهربانانه بهتر از هرکس دیگر همایون را می‌شناخت و آن شناخت را در اختیار دیگران نیز قرار می‌داد.‌ ‌

‌درگذشت دکتر سیروس آموزگار را به خانواده ایشان و همه ایراندوستان تسلیت می گوئیم.