«

»

Print this نوشته

بی بی سی بازی را باخت! / علی کشگر

دیدن گفتگوی تیم بی بی سی با جناب حجت کلاشی تحت عنوان «حجت کلاشی، بنیانگذار سازمان تازه تاسیس مشروطه ایران ــ گفت‌و‌گوی ویژه» مرا یاد جوک معروف «مارادونا را ول کنید، غضنفرو به چسبید!!!» انداخت. که با اندکی دستکاری برای دست درکاران بی بی سی تعریف می‌کنم.

BBC

بی بی سی بازی را باخت!

علی کشگر

‌ ‌

دیدن گفتگوی تیم بی بی سی با جناب حجت کلاشی تحت عنوان «حجت کلاشی، بنیانگذار سازمان تازه تاسیس مشروطه ایران ــ گفت‌و‌گوی ویژه» مرا یاد جوک معروف «مارادونا را ول کنید، غضنفرو به چسبید!!!» انداخت. که با اندکی دستکاری برای دست درکاران بی بی سی تعریف می‌کنم.

جوک «مارادونا رو ول کنید، عضنفرو به چسبید!!!» از این قرار است که چهل و‌اندی سال پیش تیم ملی آرژانتین با تیم پنجاه و هفتی ایران مسابقه داشت. مربی تیم ایران قبل از بازی به ده تا از بازیکنان تیم ایران سفارش می‌کنه که؛ شما ده نفر به هر قیمتی که شده فقط و فقط مواظب مارادونا باشید و اجازه ندید به هیچوجه توپ به پای مارادونا برسه!! چون مربی به خوبی می‌دانست که اگر توپ به پای مارادونا برسه حتماً گل خواهند خورد. به نفر یازدهم تیم هم که کاپیتان تیم بود و اسم‌ش غضنفر بود، سفارش می‌کند که تمام مدت حواسش را جمع کنه و جلوی دروازه بایسته و از دروازه حراست کنه. و در نهایت هم به همه اعضای تیم میگه حواستان را جمع کنید و هیچکدام کار انفرادی نکند و از خیر گُل زدن هم بگذرید و فقط و فقط حواستان به مارادونا باشه!!

بازی شروع میشه و مطابق توصیۀ مربی، بازی تا دقیقه پنج، علیرغم هیجان و فشار روانی و استرسِ بازیکنان تیم بی بی سی، خیلی هم، بد پیش نمیره! اما از دقیقه پنجم، روند بازی کلاً بهم می‌خوره و غضنفر، کاپیتان تیم پنجاه و هفتی آنچنان کنترل روانی‌ش درهم می‌ریزه و مثل خرِ ملانصرالدین که هیزم بارش کرده باشند و نشادر زیر دمش گذاشته باشند جو گیر می‌شه و هی دور خودش می‌چرخه و می‌چرخه و در هر یک دقیقه شوتی می‌زنه به کُنج دروازه خودشان و هر یک دقیقه یک گل وارد دروازه خودشان می‌کنه. بالاخره مربی تیم متوجه می‌شه که غضنفر بیش از اندازه نشادر زیر دمش گذاشته و کنترلش دیگر امکانپذیر نیست، از همین رو فریاد می‌زنه سرِ تیمش و به بازیکن‌ها نهیب می‌زنه که بابا؛ این مارادونا را ول کنید، غضنفرو به چسبید!!. این غضنفر دیگه اون آبرو نداشته مارو هم برای ما باقی نگذاشته!!!

و بالاخره بی بی سی متوجه می‌شه که بازی ۵۷ دقیقه‌ای را باید در ۲۶ دقیقه به پایان ببره و بازی مفتضحانه را قطع کنه و با دوخت و دوز سرهم کردن و بالا پائین کردن بازی ۵۷ دقیقه به بازی ۲۶ دقیقه‌ای آبروی رفته را دوباره سرجاش برگردونه!!

 اما در این میان نکته‌ای را که بی بی سی و غضفر گُلش نمی‌دونند و نمی‌تونند هم بدونند اینه که تماشاچیان امروز فوتبال دیگه ممد بوقی‌های ۵۷ هفتی نیستند که تحت هیجان قرار گیرند، بلکه امروز همانطور که شاهدیم هر یک از تماشاچیان فوتبال هم در ایران خودش یک مارادوناست!