«

»

Print this نوشته

همه جای ایران سرای من است! / علی کشگر

آقای مهتدی اگر نمی‌دانید، بدانید که، برای ملت ایران، سرچشمه و الگوی دلیری، همان دلاوریهای روشن‌بینانه مردم کردستان و قوم کرد این سر سلسۀ ایران از فراز قله آگاهی و دانشی، به بلندای کوه‌های کردستان است و با شهامتی ستایش‌انگیز  از همان ارتفاع قله‌های کوه‌های کردستان فریاد می‌زنند: “از کردستان تا تهران جانم فدای ایران”

mahsa

همه جای ایران سرای من است!

علی کشگر

‌ ‌

دیروز یازده فوریه ۲۰۲۳ عبدالله مهتدی رهبر گروه تجزیه‌طلب کومله، بعد از ارسال پیامی به جلسه‌ی دانشگاه جرج‌تاون در یک گفتگوی ویدئویی با صراحت تمام مناطق قومی ایران را به عنوان ملت‌های جداگانه که دارای حق حاکمیت و حق تعیین سرنوشت تا مرز جدایی از ایران هستند را مطرح و گفت: “از هیچ کس پیش‌شرط قبول نمی‌کند.

باید در پاسخ به آقای مهتدی یادآور شد؛

۱ ـ اگر نمی‌دانید، بدانید که، ایران نه کشور عراق است که بطور مصنوعی از قراردادن اقوام گوناگون در یک جغرافیای سیاسی بوجود آمده باشد و نه مانند آندسته از کشورهایی است که با تصرف سرزمین‌های دیگران به حدود امروز خود رسیده باشد. ایران‌زمین بیش از سه هزارسال تاریخ دارد و از طلوع تاریخش نیز سرزمین اقوام با زبان، دین و آداب و رسوم گوناگون بوده و این اقوام با حفظ تنوع و کثرت همان زبان‌ها، ادیان و آیین‌های خود در کنار یکدیگر و با یکدیگر، در یک همزیستی و درهم‌آمیزی، و با حفظ تعادل بر پایه فرهنگ مشترک داوطلبانه به مسالمت زیسته‌اند و نخستین ملت واحدِ تاریخی در جهان را تشکیل داده‌اند.

۲ ـ بدانید که، ملت ایران “یک هسته سخت دارد” و در طول حیات خود بارها و بارها در برابر تجاوز بیگانگان به این سرزمین بپا خاسته و با تمام هستی خود و با جانفشانی از هر گوشه و هر نقطه‌ی سرزمین خود، در برابر متجاوز دفاع کرده و برای حفظ و نگهداری آن، در تمام طول تاریخ خویش، از خود پایداری نشان داده است.

۳ ـ بدانید که، ملت ایران بر هر گوشه این سرزمین حق داشته و خود را صاحب هر پاره‌ی آن می‌داند. این ملت تاریخی به بقای تاریخی خود سرفراز است و تداوم این سرفرازی را در درجۀ نخست، و بدون هیچ قید و شرطی، در حفظ این سرزمین، در بزرگی، در تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی آن می‌جوید. ایران از آن همه ایرانیان و ملک مشاع و مشترک همه آنهاست و حق تعیین سرنوشت هر گوشه‌اش نیز با همه مردم ایران می‌باشد. یا به گفتۀ حکیم بزرگ ایران: «همه جای ایران سرای من است» و این «من» به شمول هر ایرانی‌ست، خارج از وابستگی قومی، دینی، مذهبی، زبانی و جنسیتی او.

۴ ـ بدانید که، ملت ایران در طول تاریخش ثابت کرده‌ است که اگر موجودیت ملی و تمامیت سرزمینی او به خطر بیافتد چشم بر هر اختلاف درونی خواهد بست و از هرگوشه سرزمین خود و از هر هم‌میهن خود با تمام وجود دفاع خواهد کرد.

۵ ـ بدانید که، آن «هسته سخت»، سخت در کار است و نمی‌گذارد ایرانِ ایستاده بر لب پرتگاه، به قعر جنگ و دشمنی و خون‌ریزی و آرزوئی که شما دارید در غلتد.

۶ ـ بدانید که، آنچه امروز در دستور کار این هسته سخت بیدار و هوشیار حضور دارد، بیش از هر گامی، پرهیز و پیشگیری از کشاندن ایران به آشوب و خون‌ریزی‌ قومی، مذهبی و دینی‌ست چه به دست حکومت اسلامی و چه به دست نیروهای تجزیه طلب.

۷ ـ بدانید: برای ملت ایران، سرچشمه و الگوی دلیری، همان دلاوریهای روشن‌بینانه مردم کردستان و قوم کرد این سر سلسۀ ایران از فراز قله آگاهی و دانشی، به بلندای کوه‌های کردستان است و با شهامتی ستایش‌انگیز  از همان ارتفاع قله‌های کوه‌های کردستان فریاد می‌زنند: “از کردستان تا تهران جانم فدای ایران”

۸ ـ اگر نمی دانید، بدانید: احقاق حقوق اقوام و آموزش زبان مادری و رفع هر نوع تبعیض دینی و مذهبی، نه با افشاندن بذر کینه و دشمنی و تاریخ سازی و ملت سازی، بلکه با ایستادن بر اصل یک ملت ـ یک کشور برای استوار کردن ارزشهایی چون آزادی، حقوق فردی و حقوق شهروندی ـ و نه حقوق سیاسی اقوام ـ حقوق ملل در سرزمین ایران براساس فدرالیسم قومی ـ زبانی که عاقبت خونبار آن از همین امروز در پیش چشم‌هاست.