«

»

Print this نوشته

پیروزی در چند گام / حجت کلاشی

آرنگ «ما همه مهسا هستیم» و «می‌کشم هرآنکه خواهرم کشت» نشان می‌دهد که «مهسا» به نماد و اسطوره یک ملت تبدیل شده. همه ایرانیان از شمال تا جنوب و باختر تا خاور، خود را مهسا دانسته و به خونخواهی او برخاسته‌اند. پیشتر در تاریخ دور و دراز ما، جایی در اسطوره‌ها، سوگ سیامک و سیاوش به حماسه بزرگ ملی تبدیل شده بود که پیامدش شکست دشمن و کامیابی ایرانیان بود و اکنون در پس سوگ مهسا، دلاورانی «می‌جنگند تا ایران را پس بگیرند».

za (2)

آرنگ «ما همه مهسا هستیم» و «می‌کشم هرآنکه خواهرم کشت» نشان می‌دهد که «مهسا» به نماد و اسطوره یک ملت تبدیل شده. همه ایرانیان از شمال تا جنوب و باختر تا خاور، خود را مهسا دانسته و به خونخواهی او برخاسته‌اند. پیشتر در تاریخ دور و دراز ما، جایی در اسطوره‌ها، سوگ سیامک و سیاوش به حماسه بزرگ ملی تبدیل شده بود که پیامدش شکست دشمن و کامیابی ایرانیان بود و اکنون در پس سوگ مهسا، دلاورانی «می‌جنگند تا ایران را پس بگیرند».

این حماسه، در اولین گام، روایتی که جریان‌های ضد ایرانی در کردستان، آذربایجان و نواحی دیگر ساخته بودند، درهم شکست و سوزاند و خاکسترش را به باد داد. آنها کوشیده بودند به کمک رسانه‌ها روایتی بسازند و تمام هنر و سرمایه آنها همین روایتی بود که ساخته بودند تا خویشاوندی و وحدت ملت ایران را نابود کنند. آنها به ما گفته بودند که ــ شما ساکنان این کشور ــ ربطی بهم ندارید غمخوار یک کُرد فقط کُرد است یا غمخوار یک آذربایجانی (البته بقول آنها تورک) یک آذربایجانی ست و …و البته تنها این نبود، تخم کین و تفرقه هم می‌کاشتند.

اما روح ملی، فرای این تبلیغات به پرواز درآمد. نشان داد که ملت ایران آنسوی این داستان‌ها، به وحدت و ملت بودن خود، آگاهی دارد. تمام دنیا با تابلویی حماسی روبرو شد که در آن ایرانیان از شهرهای گوناگون نه تنها خونخواه مهسا هستند بلکه خودِ مهسا هستند و به برانداختن نظامی برآمده‌اند که یکی از پیامدهایش چنین فاجعه‌ای ست. جنبش ملی در صحنه ایستاده و با نظام امت و ولایت می‌جنگد تا نظام ملی خود را از نو برپا کند. این ایستادن و مبارزه کردن باید روایت شود.

اگر چه برخی رسانه‌های ریز و درشت  کوشیدند با دعوت از گروه‌های تروریستی مانند مجاهدین، کومله و دموکرات و تضامن، آنها را پرچم‌دار این مبارزات بنامند و ایران را به میدان نبرد ده‌ها گروه تروریستی تبدیل کنند تاکنون نتوانسته و شکست خورده‌اند. جنبش ملی اگر چه رسانه‌ای ندارد که رویدادها را از دریچه جنبش ملی روایت کند و به تصویر بکشد، اما در این نبرد نابرابر تاب آورده و بر بدخواهان چیره شده.

در گام نخست باید ارزش این جنبش ملی شناخته و درست روایت شود، این جنبش گرامی درون این شناخت و این روایت به بلوغ و تکامل می‌رسد و می‌تواند بر نظام استبداد امت و ولایت چیره شده و نیروها و‌ موانع برپایی نظام ملی را از سر راه بر دارد.

ادامه دارد…