«

»

Print this نوشته

مراسم یادبود مهدی موبدی

‌ ‌

مهدی موبدی، همسری عزیز، همراهی استوار و پدری مهربان، در شامگاه ۱۹ نوامبر بدرودی گفت و درگذشت.

MM

وارسته زیست، سبکبال رفت.

‌ ‌

مهدی موبدی، همسری عزیز، همراهی استوار و پدری مهربان، در شامگاه ۱۹ نوامبر بدرودی گفت و درگذشت.

‌ ‌

بنا داریم روز یکشنبه ۱ دسامبر از ساعت ۵ تا ٧ بعد از ظهر در Persian Palace (تورنتو ـ کانادا) به یادبود این انسان شرافتمند، بزرگ‌منش و انساندوست که با امید بسیار به آینده میهنش، ایران، ما را ترک کرد، گرد هم بیاییم.

‌ ‌

پیشاپیش سپاسگزار همراهی و همدلی شما دوستان هستیم.

‌ ‌

‌ ‌

ترانه، بابک و بهراد موبدی