«

»

Print this نوشته

مهدی موبدی دوست ارجمندمان از میان ما رفت

‌ ‌«بنیاد داریوش همایون ـ برای مطالعات مشروطه‌خواهی» عضوی از اعضای هیئت امنای خود و یکی از وفادارترین یارانش را از دست داد.

‌ ‌

mehdi

مهدی موبدی دوست ارجمندمان از میان ما رفت

‌ ‌

«بنیاد داریوش همایون ـ برای مطالعات مشروطه‌خواهی» عضوی از اعضای هیئت امنای خود و یکی از وفادارترین یارانش را از دست داد.

‌ ‌

خبر درگذشت مهدی را، که لحظۀ آن را به اختیار برگزیده بود، طی پیام کوتاهی از همسر مهربانش، ساعت سه و پانزده دقیقۀ بامدادِ بیستم نوامبر ۲۰۱۹ دریافت داشتیم و بر سنگینی اندوه این روزهای غم‌انگیز و دشوارمان افزود. مراتب همدردی خود را با همسر مهربان و پسران دلبندش اعلام داشته و به همۀ دوستان و یارانش تسلیت می‌گوییم، به همۀ کسانی که درهمراهی و همدلیش ناظر زندگانی دشواری که با درجۀ بالایی از شرافت انسانی، بزرگ‌منشی، سلامت اخلاقی و شجاعت پشت سرگذاشت، بودند؛ شجاعتی که بار دیگر آن را در لحظه‌های پایانی این زندگانی نمودار ساخت و همگان را به شگفتی و تحسین واداشت.