«

»

Print this نوشته

با ایرانشهر نستیزید / حکمت‌الله ملاصالحی

مگر معلم ارجمند فکر و فرهنگ و فلسفه میهن ما آقای سید جواد طباطبایی چه می‌گویند؟ با ایرانشهر میراث مشترک، هویت مشترک و متحد با همه رنگارنگی‌اش نستیزید. کینه نورزید. دشمنی نکنید. به عواقب شوم و تبعات خطرخیز دشمنی با تاریخ و فرهنگ و میراث مشترک ملتی بزرگ و تاریخی که همه ایرانیان در پدیدآوردن آن سهیم بوده‌اند و همه ایرانیان بر‌ خوان ضیافت آن گرد آمده‌اند سرستیز و دشمنی نداشته باشید.

‍‌ ‌

photo_2019-01-01_16-37-57 1

با ایرانشهر نستیزید

حکمت‌الله ملاصالحی

‌ ‌

چندی پیش مناظره‌روهای دوره‌گرد مستقر در پژوهشگاه علوم انسانی از حکمت‌الله ملاصالحی دعوت کردند تا در نشست‌ آنان شرکت کنند و استاد ملاصالحی نیز از سر تواضع پذیرفت. اما پس از کسب اطلاع درباره سوابق مناطره‌روهای دوره‌گرد، خطاب به مسئولین پژوهشگاه رنج‌نامه‌ای منتشر کرد که بخش‌هایی از آن را از نظر می‌گذرانید.

‌ ‌

ــــــــــــــــــــــ

‌ ‌

ایران سرزمین ریشه‌هاست. سرزمین و میهن همه ایرانیان، از هر تیره و تباری. ما ملت دیروز و امروز نیستیم. میراث مشترک ما وحدت و انسجام و اقتدار ملی و مدنی ما جعل تحولات دوره جدید نیست. زبان فارسی زبان دیروز و امروز نیست. زبان این یا آن قوم هم نیست. اگر زمانی بود امروز چنین نیست و جغرافیایش هم فراخ‌تر هم پرچین وشکن‌تر از گذشته است. این زبان پرمایه و غنی میثاق ملی و میراث مشترک مدنی و معنوی ملت ما و در مقیاسی وسیع‌تر، میراث مشترک تاریخ، فرهنگ، جامعه و جهان بشری است.

مگر معلم ارجمند فکر و فرهنگ و فلسفه میهن ما آقای سید جواد طباطبایی چه می‌گویند؟ با ایرانشهر میراث مشترک، هویت مشترک و متحد با همه رنگارنگی‌اش نستیزید. کینه نورزید. دشمنی نکنید. به عواقب شوم و تبعات خطرخیز دشمنی با تاریخ و فرهنگ و میراث مشترک ملتی بزرگ و تاریخی که همه ایرانیان در پدیدآوردن آن سهیم بوده‌اند و همه ایرانیان بر‌ خوان ضیافت آن گرد آمده‌اند سرستیز و دشمنی نداشته باشید.

بنده معلم کوچک صدها دانشجوی میهنم هستم. اگر آنها نگویند فرزند کدام گوشه و خطه‌ای از ایران هستند؛ بنده هیچگاه نخواهم دانست زاده کدام استان ایرانند. فرهنگ مشترک تاریخ مشترک میراث مشترک یعنی همین که فرزندانش را رنگ و عطر و بوی مشترک می‌دهد. هر آنکس که به این اتفاق و اتحاد و انسجام و اقتدار و هویت ملی و مدنی ما ارج می‌نهد و پاسش می‌دارد دوستش می‌داریم و با او احساس خویشاوندی و همدلی می‌کنیم و هم میهنیم. هر آن‌کس که زیر خیمه هر ایده و اندشه و ایدئولوژی با آن در ستیزاست و سرستیز دارد با ما بیگانه است. با او احساس خویشاوندی و همدلی نمی‌کنیم .

این گله دوستان مشفق بنده است که چرا در کنار کسی یا کسانی نشسته‌ام که وحدت و انسجام و اقتدار و اعتبارملی مُلک و ملت ما را دهه‌هاست نشانه گرفته‌اند. با آن سر ستیز دارند که انشاءالله نداشته باشند.

کانال اختصاصی نشر آثار و آراء جواد طباطبایی