«

»

Print this نوشته

حرکت‌ از مورچه‌خوار

‌‌

حرکت‌ از مورچه‌خوار

 ‌

  بعد از عبور از مورچه‌خوار به‌کاروانسرای‌ مستحکم‌ مادر شاه‌ رسیدم‌ که‌ به‌قول‌  مشهور از بناهای‌ مادر شاه‌عباس‌ کبیر است‌.

   مقارن‌ غروب‌ به‌جلگه‌ «برخوار» و حومة‌ شهر تاریخی‌ اصفهان‌ یعنی‌ پایتخت‌ باشکوه‌ صفویه‌ و مشهورترین‌ بلاد ایران‌ رسیدم‌.