«

»

Print this نوشته

گزارشی در باره لغو سخنرانی دکتر جواد طباطبایی در تبریز بمناسبت سالگرد انقلاب مشروطه

‌ ‌

در حوادث ده سال گذشته، فارغ از هر نوع داوری سیاسی، قوم‌گرایان در هیچ جای ایران منشا اثر نبوده‌اند. دشمن را باید همیشه قوی تصور کرد اما نباید در توهم قدرت قوم‌گرایان اسیر بمانیم. سیل خروشان ملت ایران هر نوع قوم‌گرایی و فرقه‌گرایی را یک جا و یک آن نابود می‌کند.

‌‌

10557253_875599292469838_6534436006180733054_n

چند نکته درباره لغو سخنرانی استاد دکتر جواد طباطبایی در تبریز

جواد رنجبر درخشی لر

لغو سخنرانی آقای دکتر جواد طباطبایی، دقیقا یک روز پیش از مراسم، اساسا نشانه خوبی از وضعیت سیاسی کشور نیست.

پیش از هر چیز نشان می‌دهد دولت توان ایستادگی در برابر چند خشونت‌طلب قوم گرا را ندارد. افرادی که کاری جز جعل تاریخ و هیاهو ندارند. افرادی که دقیقا یک جریان ضدفرهنگی و نفرت پراکن هستند و تمام مظاهر فرهنگی تمام قوم‌ها و زبان‌ها را نفی می‌کنند و خود نیز آهی در بساط فرهنگی ندارند. میدان دادن به این جریان‌ها قربانی کردن فرهنگ و تمدن است. بنابراین با کرنش و چاپلوسی قدرتمندان در برابر این جریان ضدفرهنگی تمام داشته‌های فرهنگی و تمدنی ایران از دست خواهد رفت. تاکید می‌کنم، تمام مظاهر فرهنگی ایران.

اگر امروز هدف اصلی جریان ضدفرهنگی نام و شکوه ایران، وحدت ملی ایران، هویت ایرانی، زبان و ادبیات فارسی و شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی است و این هدف در قالب عبارات مضحکی چون پان‌فارسیسم و شوونیسم فارسی نشانه می‌رود دیری نخواهد گذشت که انقلاب اسلامی و قرآن و اسلام و تشییع نیز هدف قرار خواهند گرفت.

جریان ضدفرهنگی قوم‌گرا ماموریت دارد ایران را دچار تمام انواع فروپاشی‌ها بکند.

عقب‌نشینی سیاست‌مداران و دادن میدان به این افراد واگذار کردن ایران به دشمنان است. دریغا که ایران کنام گرازان شود.

فارغ از مبانی ژرف تهدیدات قوم‌گرایی چگونگی برنامه‌ریزی جشن خانه مشروطه باعث شگفتی همگان شده است. پرسش نخست و مهم این است که آیا نهادهای دولتی برگزارکننده پیش از اعلام برنامه مجوزهای لازم را دریافت نکرده بودند؟

اگر چنین است باید پرسید که چرا پیش از دریافت مجوز برنامه را در سطحی گسترده اعلام و تبلیغ کرده‌اند؟

اگر مجوز گرفته بودند آیا آن مجوز به دلیل هیاهوی بی‌ادبانه و وقیحانه مشتی قوم‌گرا لغو شد؟

به این ترتیب آیا اعتبار تمام مجوزهای دولت همین اندازه است؟

هر جا نعره‌ای شنیده شود دولت مجوزش را باطل خواهد کرد؟

مساله مهم دیگر این است که عده‌ای از دوستان و دوستان نادان و دشمنان می‌گویند سخنرانی دکتر طباطبایی به تجمع‌های اعتراضی دامن می‌زد. به این دلیل لغو شد.

این تحلیل بسیار سطحی و نشانه عدم درک وضعیت سیاسی و فرهنگی تبریز و آذربایجان است.

واقعیت این است که عملکرد دولت در اقتصاد و سیاست و سیاست خارجی عامل تمام مشکلات و اعتراض‌هاست. دولت نمی‌تواند با نسبت دادن اعتراض‌ها به یک شهر مقدس و یا یک شخص و یک جریان سیاسی بار مسئولیت خود را زمین گذارد. اگر قرار است اعتراضی صورت بگیرد خواهد گرفت. ساده لوحی شگفت‌انگیزی است که یک سخنرانی را عامل به حرکت درآمدن معترضین تبریزی بدانیم.

 آیا دولت درباره تمام مسایل سیاسی چین تحلیل‌هایی دارد؟ آیا مردم سیاست‌شناس و عمیق تبریز را نمی‌شناسند؟

آیا نمی‌دانند که مردم تبریز بیدی نیستند که با باد شبکه‌های ماهواره‌ای و کانال‌های مشکوک بلرزند؟

آیا یادشان رفته است که تبریز فقط در مواقع مهم و اثرگذار سیاسی تحرک داشته و هیچ‌گاه اسیر هوی و هوس کسی نشده است؟

افسوس که عده‌ای تبریز ناشناس و سیاست ناشناس زمام امور را در دست دارند.

مساله مهم دیگر این است که آیا قوم گرایان و تجزیه‌طلب‌ها چنین قدرتی دارند که تبریز را به حرکت در بیاورند؟

پیش از این قوم‌گرایی منحصر به طبقات پایین و حاشیه شهرها بود. اما اکنون به مدد حمایت‌های بی‌دریغ خارجی قوم‌گراها ثروتی اندوخته‌اند و شکمی فربه کرده‌اند و دیگر حال به خیابان آمدن ندارند.

در حوادث ده سال گذشته، فارغ از هر نوع داوری سیاسی، قوم‌گرایان در هیچ جای ایران منشا اثر نبوده‌اند. دشمن را باید همیشه قوی تصور کرد اما نباید در توهم قدرت قوم‌گرایان اسیر بمانیم. سیل خروشان ملت ایران هر نوع قوم‌گرایی و فرقه‌گرایی را یک جا و یک آن نابود می‌کند.

در پایان بد نیست به عملکرد خانه توسعه آذربایجان نیز اشاره‌ای بشود.

این نهاد مدنی ارزشمند که در راس آن یک مدیر موفق تبریزی و خوش نام قرار دارد چگونه و به چه دلیلی پس از همه هماهنگی‌ها یک باره اعلام کرد که دعوت کننده نبوده است؟! دعوت از استاد دکتر طباطبایی افتخاری است و رد آن چیزی بر کسی نخواهد افزود.

همای گو مفکن سایه شرف هرگز

در آن دیار که طوطی کم از زغن باشد

نقل از:

T.me/melliiran