«

»

Print this نوشته

13‌                                                  ‌ ملت ایران و پیروزی‌های پیاپی

در فاصله‌ای نه چندان دراز، در این دو سال گذشته، این چندمین بار است که ما، پس از پشت سرگذاردن هفته‌ها التهاب و دلنگرانی، در همدلی با مردم میهن‌مان، زبان به اعلام شادمانی گشوده و دست به ارسال پیام شادباش خطاب به ملت ایران می‌بریم. از سرور و تهنیت به مناسبت نتایج موفقیت‌آمیز مذاکرات و حل صلح‌آمیز بحران هسته‌ای ایران با کشورهای قدرتمند جهان ـ ۱۳ فروردین ۱۳۹۴ـ هنوز سالی نگذشته که بار دیگر بادلی سرشار از شادی و امید پیروزی تازۀ ملت ایران را در انتخابات هفتم اسفند ماه ۱۳۹۴گرامی می‌داریم. انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری به انجام رسید و در درجۀ نخست به مهمترین هدف از پیش تعیین شده خود، یعنی نشان دادن فقدان پایگاه مردمی بخش تندرو رژیم یا به عبارت درست‌تر عدم مشروعیت این بخش در اِعمال انحصار و استفادۀ نامشروع از نهادهای قدرت در کار شکنی علیه سیاست در خدمت مصالح و منافع کشور به پیروزی رسید و امید به هموار شدن مسیر اصلاحات و اجرای برنامه‌های دولت و رئیس جمهور حسن روحانی را در دل مردم ایران استحکام تازه‌ای بخشید. این پیروزی را به مردم ایران و طرفداران اصلاحات و حامی و حافظ رأی مردم و تابعان ارادۀ ملت ایران شادباش می‌گوییم.

جایگاه این پیروزی و مقام پر قدر این گام موفق مردم ایران را نه در آینۀ لیست نمایندگان و ترکیب و جناح‌بندهای آنها در دو مجلس باید نگریست و نه در ساختار حکومت اسلامی و ماهیت انتخاب در این نظام و نه در تصویرهای کلیشه‌ای از یک انتخابات آزاد که دیریست بر بحث‌های دسته‌هایی از مخالفین حکومت سایه ‌افکنده و سخنان آنان را همچون صفحات خشدار گوش‌آزار کرده است. در بارۀ هر یک از این موضوعات و در اثبات و ابطال هر یک از آنها سخن‌ها می‌توان گفت و به طول کلام افزود.

اما از بیان دو شگفتی و تحسین ناگفته نمی‌توان گذشت؛ نخست کیاست و فراست آن بخش از سران کشور که در عزم و اراده برای تغییر رویکردها و سیاست‌های حکومت اسلامی در کنار مردم ایستاده‌اند و به رغم همۀ تحمیلات و محدودیت‌ها توانستند در ترکیبی از هوشمندی و ایستادگی از عهدۀ بسیج و جلب اعتماد مردم و بیدار نگه داشتن شعلۀ امید و همچنین حفظ یکپارچگی صف پیکارگران انتخاباتی برآمده و آنان را تا انتهای موفقیت آمیز راه هدایت کنند.

و شگفتیِ ستایش‌انگیز و احترام‌آمیزِ دیگر، سخنان و پیام رأی‌دهندگانی‌ بود که در رسانه‌های گوناگون ایرانی و غیر ایرانی، طی مصاحبه‌های کوتاه و یا در رسانه‌های اینترنتی بازتاب یافته و به گوش‌ها می‌رسید؛ سخنان خردمندانۀ افرادی نه تنها از میان روشنفکران، سیاستمداران یا هنرمندان مشوق شرکت در انتخابات، بلکه ازمیان مردمان عادی، از آحاد ملتی که چنین خودآگاه به اهمیت حضور تعیین کننده و تأثیرگذارخویش در سیاست، در تسلطی بی‌مانند بر خواست‌ها و مطالبات خود و با ذهنی تحلیل‌گر و روشن در بارۀ ممکنات و محدودیت‌ها، با زبانی مستدل و شفاف، در پیش‌برد اهداف گام به گام و مرحله به مرحلۀ خویش و بی‌هیچ نشانی از تزلزل و خلل در پیکاری بدور از خشونت برای دستیابی به آزادی و مطالبات خویش در میدان کارزار حضور به هم رسانده و چنین موفق عمل نموده است.