«

»

Print this نوشته

فهرست کتاب‌ها، مقالات، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های بابک امیرخسروی

جناب آقای امجدی سلام!

متاسفانه تهیه همه نوشته‌ها ومقاله‌های من که خواسته‌اید، آسان نیست و در موارد متعددی دشوار و حتی ناممکن است. به ویژه در فرجه زمانی کوتاهی که در اختیار من گذاشته‌اید. مثلا از مقاله‌ها و گزارش‌ها و سخنرانی‌های متعدد من طی چهارسال فعالیت در دبیرخانه اتحادیه بین‌المللی دانشجویان در پراگ، چیزی در دسترسم نیست. و باید به آرشیوهای آن در پراگ مراجعه کرد که فعلا میسر نیست. به همین ترتیب است نوشته‌های من در دهه پنجاه در نشریه آرمان و غیره. به هرحال، همان‌گونه که پیشنهاد کرده‌اید، فعلا آن چه مقدور است می‌فرستم و بعدا کوشش خواهم کرد تکمیل شده آن را ارسال کنم. تا اگر امکان باشد به زندگینامه کوتاه من اصافه بفرمائید. با این‌حال، فکر می‌کنم فعلا همین‌که در زیر ملاحظه می‌فرمائید، برای قید در «فرهنگ ناموران ایران»، کافی بوده باشد.

*****

الف ـ کتاب‌ها

ـ «نظراز درون به نقش حزب توده ایران». جلد اول در۹۰۲ صفحه. اتشارات اطلاعات. تهران ـ ۱۳۷۵

ـ «مهاجرت سوسیالیستی و سرنوشت ایرانیان». (همراه با آقای محسن حیدریان). در ۶۴۰ صفحه. نشر پیام امروز. تهران ـ ۱۳۸۱٫

ب ـ جزوه ها و رساله‌ها و اسناد:

ـ «نامه به رفقا». پاریس. پائیز ۱۳۶۳٫ در۶۲ صفحه.

ـ «نامه توضیحی به رفقای حزبی» در رابطه با اطلاعیه هیات سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران. پاریس مرداد ۱۳۶۴٫ در ۱۳۹ صفحه.

ـ «نامه سرگشاده به کمیته مرکزی حزب توده ایران». پاریس. دی ماه ۱۳۶۴٫ در۹۰ صفحه.

ـ «بررسی و ریشه‌یابی اشتباهات حزب توده ایران در چهارسال اول انقلاب». پاریس. اردی‌بهشت ۱۳۶۵٫ در۸۰ صفحه.

ـ «پاسخ به «تهمت‌نامه»ی هیات سیاسی حزب توده ایران». شهریور ۱۳۶۵ در ۱۹ صفحه.

ـ «اطلاعیه سه عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران به اعضاء و هواداران حزب توده ایران». پاریس خرداد ۱۳۶۵٫ در۶ صفحه.

ـ «کنفرانس ملی» و وظایف توده‌ای‌ها در برابر آن. پاریس. مهرماه ۱۳۶۵٫ در ۱۳ صفحه.

ـ «سرنوشت تاریخی حزب توده ایران». پاریس بهمن ۱۳۶۵ در ۶۲ صفحه.

ـ طرح سازماندهی دموکراتیک روند اعلام موجودیت حزب دموکراتیک مردم ایران. آذرماه ۱۳۶۵٫ در ۷ صفحه.

ـ «گزارش به رفقا». پاریس، اردی‌بهشت ۱۳۶۶٫ منتشر شده در«بولتن بحث‌های داخلی». در۳۰ صفحه.

ـ «اساسنامه حزب دموکراتیک مردم ایران». مصوب کنگره دوم حزب دموکراتیک مردم ایران. در ۱۲ صفحه.

ـ «اسناد کنگره موسسان حزب دموکراتیک مردم ایران». دی ماه ۱۳۶۶ در ۱۳۵ صفحه.

ـ  «مبانی سیاسی ـ نظری حزب دموکراتیک مردم ایران». مصوب کنگره دوم حزب دموکراتیک مردم ایران. مهرماه ۱۳۶۹٫ در ۲۷ صفحه.

ـ اسناد کنگره چهارم حزب دموکراتیک مردم ایران. اسفند ماه ۱۳۷۶٫ در ۵۶ صفحه.

ـ طرحی در مبحث ملی در ایران و بررسی آن. (بر پایه طرح قطعنامه پیشنهادی و مصوب سومین کنگره حزب دموکراتیک مردم ایران درسال ۱۳۷۱٫

 

 

ج ـ مقاله ها

ـ «جزیره امید». (در باره انقلاب کوبا). مجله دنیا ارگان تئوریک کمیته مرکزی حزب توده ایران… دور دوم سال دوم شماره ۲ تابستان ۱۳۴۰و شماره ۴ زمسنان ۱۳۴۰٫ در۲۰ صفحه.

ـ «از جنبش رهائی‌بخش تا سوسیالیسم» (الجزایر). مجله دنیا. ارگان تئوریک حزب توده ایران. شماره‌های دوم و سوم. سال چهارم. در ۷۴ صفحه.

ـ «سی سال از شهادت خسرو روزبه می‌گذرد». نشریه راه ارانی ارگان حزب دموکراتیک مردم ایران. شماره ۱ اردی‌بهشت ۱۳۶۷٫

ـ «مروری برتجربه ۱۵ خرداد. ریشه خطا و یا خطای ریشه‌ای». نشریه راه ارانی شماره ۲ خرداد ۱۳۶۷٫

ـ «گلاسنوست به خانه ما هم می‌آید». (حقایقی از قتل پیشه‌وری. نشریه راه ارانی شماره ۴ شهریور ۱۳۶۷٫

ـ«نکاتی پیرامون سند مشترک «فدائیان خلق و «آزادی کار». سلسله مقاله‌ها در نشریه راه ارانی شماره ۴، ۶، ۷ و ۸ شهریور و مهر و دی و بهمن ماه ۱۳۶۷٫

ـ «راه کارگر»، در اردوی جزم‌اندیشان و کهنه‌پرستان». نشریه راه ارانی شماره ۹ اسفند ۱۳۶۷٫

ـ «ملاحظاتی بر بحران کنونی سازمان اکثریت». نیاز به راه‌حل دموکراتیک. نشریه راه ارانی شماره ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۸٫

ـ «درحاشیه سفر رفسنجانی به مسکو». نشریه راه ارانی شماره ۱۳ تیرماه ۱۳۶۸٫

ـ «سوسیالیزم با سیمای انسانی». بحث‌های کنگره حزب دموکراتیک مردم ایران. سلسله مقاله‌ها در نقد لنینسم. در نشریه راه ارانی. شماره های ۱۹و۲۰ و۲۱، دی و بهمن و اسفند ماه ۱۳۶۸

ـ «چرا جبهه جمهوری‌خواهان؟». نشریه راه آزادی، شماره ۲ تیرماه ۱۳۶۹٫

ـ «شعار انتخابات آزاد. واقعیت یا توهم؟» نشریه راه آزادی، شماره ۴ و۵، شهریور و مهرماه ۱۳۶۹ .

ـ «استمرار نقض حقوق بشر را، سازمان ملل و سازمان عفو بین‌المللی محکوم می‌کند». نشریه راه آزادی، شماره ۷، دی ماه ۱۳۶۹٫

ـ «مساله نقض حقوق بشر در ایران تصمیمات اجلاس سالانه کمیسیون حقوق بشر». نشریه راه آزادی، شماره ۱۰، فروردین ۱۳۷۰٫

ـ «گفتاری دوستانه با بنی‌صدر». نشریه راه آزادی، شماره ۱۰ فروردین۱۳۷۰٫

ـ «حقوق بشر، چشم اسفندیار جمهوری اسلامی». نشریه راه آزادی، شماره ۱۱ اردیبهشت ۱۳۷۰٫

ـ «ماجرای ترور شاپور بختیار». نشریه راه آزادی، شماره  ۱۴مرداد ماه ۱۳۷۰٫

ـ «پاسخ به راه کارگر. پس چه کسانی طرفدار دموکراسی هستند؟» نشریه راه آزادی، شماره‌های ۱۴ و۱۵، مرداد و شهریور ماه ۱۳۷۰٫

ـ «تامل پیرامون قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران». نشریه راه آزادی، شماره ۱۵ مهرماه ۱۳۷۰٫

ـ «روزهای پرباری در میان هموطنان مقیم آمریکا». نشریه راه آزادی، شماره ۱۳ تیرماه ۱۳۷۰٫

ـ «مساله نقض حقوق بشر در ایران و جامعه بین‌المللی». نشریه راه آزادی، شماره ۱۹ اسفند ۱۳۷۰٫

ـ «مشارکت در بحث مساله ملی و بررسی اجمالی آن در ایران». سلسله مقاله در نشریه راه آزادی، شماره‌های ۲۰ تا ۲۶، فروردین تا بهمن ماه۱۳۷۱٫

ـ «دست در دست به‌سوی سرنوشت». (در حاشیه انتخابات اخیر کردستان عراق). نشریه راه آزادی، شماره ۲۱، اردیبهشت ۱۳۷۱٫

 ـ «نامه امیرانتظام از زندان». نشریه راه آزادی، شماره ۲۵، آبان ۱۳۷۱٫

ـ «رابطه ایران و آمریکا و تناقضات سیاست خارجی هاشمی رفسنجانی». نشریه راه آزادی، شماره ۲۶ دی‌ماه ۱۳۷۱٫

ـ «پاسخ به یک«توده‌ای پیر». نشریه راه آزادی، شماره ۲۶، دی ماه ۱۳۷۱٫

ـ «تنش میان جمهوری اسلامی و جهان اوج می‌گیرد». نشریه راه آزادی، شماره ۲۷، فروردین ۱۳۷۲

ـ «توضیحی برگزارش عملکرد شورای مرکزی سازمان اکثریت». نشریه راه آزادی، شماره ۲۸، تیرماه ۱۳۷۲٫

ـ «درحاشیه قطعنامه مجلس اروپا». نشریه راه آزادی، شماره ۲۸، تیرماه ۱۳۷۲٫

ـ «طرح یک منشور برای چپ». نشریه راه آزادی، شماره ۲۹، مرداد ۱۳۷۲٫

ـ «ماجرای دستگیر شدن کیانوری». نشریه راه آزادی، شماره های ۳۲ و۳۳، آذر و بهمن ماه ۱۳۷۲٫

ـ «در باره مناسبات ما با سلطنت‌طلب‌ها». نشریه راه آزادی، شماره‌های ۳۴ و۳۵، اسفندماه ۱۳۷۲ و فروردین ۱۳۷۳٫

ـ «بار دیگر درباره «کمک‌های بی‌شائبه به احزاب برادر». همان شماره‌های ۳۴ و۳۴ در بالا.

ـ «مشارکت دربحث«مساله آلترناتیو». نشریه راه آزادی، شماره ۳۸ آذرودی ماه ۱۳۷۳٫

ـ «در باره مناسبات ما با سلطنت‌طلب‌ها». هفته نامه نیمروز، لندن. ۲۷٫۰۴٫۱۹۹۴

ـ «اکبر شاندرمنی درگذشت». نشریه راه آزادی، شماره ۴۲ مهرماه ۱۳۷۴٫

ـ «آزادی گرفتنی است نه دادنی!» اعلامیه شورای مرکزی حزب دموکراتیک مردم ایران. نشریه راه آزادی، شماره  ۴۲ مهرماه ۱۳۷۴٫

ـ «به مناسبت پنجاهمین سالگرد ماجرای آذربایجان». نشریه راه آزادی، شماره ۴۳ دی ماه ۱۳۷۴٫

ـ «تاملاتی براستراتژی چپ دموکرات در پیکار برای مردمسالاری». سلسله مقاله‌ها در نشریه راه آزادی، شماره‌های ۴۵ تا۵۰٫ از اردی‌بهشت تا اسفند ماه ۱۳۷۵

ـ «عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری!» پاسخ به کیان‌زاد. هفته نامه نیمروز، لندن. شماره ۳۹۳ دوم آذرماه ۱۳۷۵٫

ـ «چند تذکر به احمدتوکلی». نشریه پر در واشنگتن. ۰۵٫۰۶٫۱۹۹۶٫

ـ «درس‌هائی از رویداد دوم خرداد». نشریه راه آزادی، شماره ۵۲، تیرماه ۱۳۷۶

ـ «نگرش دکترمصدق به غرب و ابرقدرت‌ها». نشریه راه آزادی، شماره ۵۳، شهریورماه ۱۳۷۶٫

ـ «دوکلمه حرف با آقای س. نورسته». نشریه راه آزادی، شماره ۵۴، آبان ماه ۱۳۷۶٫

ـ «تحریم انتخابات خطای جدی بود». نشریه کار ارگان مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت) ۱۹۹۷٫۱۴٫۰۶٫

ـ «در سوک آذرنور». نشریه راه آزادی، شماره ۵۶، اردی بهشت ماه ۱۳۷۷٫

ـ «قانونیت از مبانی اصلی یک جامعه مدنی و مدرن می‌باشد». نشریه راه آزادی، شماره ۵۷، خردادماه ۱۳۷۷٫

ـ «شبحی در جهان در گشت وگذار است، شبح مارکس!». نشریه راه آزادی، شماره ۵۷، خردادماه ۱۳۷۷٫

ـ «توپ هنوز در میدان آمریکاست». معضل رابطه با ایالات متحده آمریکا. نشریه راه آزادی، شماره ۵۸، مردادماه ۱۳۷۷

ـ «گفتگو با آقای پروفسور شاهین فاطمی درباره معضلات اقتصادی ایران». نشریه راه آزادی، شماره ۵۹، مهرماه ۱۳۷۷

 ـ «گفتگو با نشریه پیوند». هلند. مهرماه ۱۳۷۷٫

ـ «نقدی برخاطرات آقای پرویز اکتشافی». نشریه راه آزادی، شماره ۵۹، مهرماه ۱۳۷۷

ـ «اول آبان، استمرار دوم خرداد بود». نشریه راه آزادی، شماره ۶۰، آبان ماه ۱۳۷۷

ـ «خطا در قبال مصدق و بازرگان را تکرار نکنیم!» نشریه راه آزادی، شماره ۶۱، آذرماه ۱۳۷۷٫

ـ «پهلوان زیست و پهلوان کشته شد».(به مناسبت قتل فروهرها) . آذرماه ۱۳۷۷

ـ «سایه‌ی یک شبح!»( سخنی چند با گردانندگان نشریه راه توده). سلسله مقاله‌ها در نشریه راه آزادی، شماره‌های ۶۲، ۶۳، ۶۴،۶۵ و۶۶٫ بهمن ۱۳۷۷ تا مرداد ماه ۱۳۷۸٫

ـ «این استیضاح آزادی بود که ناکام ماند».(درحاشیه استیضاح وزیرارشاد). نشریه راه آزادی شماره ۶۴، اردی‌بهشت ماه ۱۳۷۸٫

ـ «اولویت با توسعه سیاسی است یا اقتصادی؟» نشریه راه آزادی شماره ۶۷، مهرماه ۱۳۷۸٫

ـ «درنگی بر ورود احتمالی هاشمی رفسنجانی به کارزار انتخابات و پیامدهای آن». نشریه راه آزادی شماره ۶۸، آبان ماه ۱۳۷۸٫

ـ «به یاد کیا!» نشریه راه آزادی شماره ۶۸، آبان ماه ۱۳۷۸٫

ـ «نوری در بیدادگاه روحانیت». نشریه راه آزادی شماره ۶۹، دی‌ماه ۱۳۷۸٫

ـ «علل شکست هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس ششم». نشریه راه آزادی شماره ۷۰،اسفند ماه ۱۳۷۸٫

ـ «تاملاتی برکنگره ششم سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)». سلسله مقاله‌ها در نشریه راه آزادی، شماره‌های ۷۱، ۷۳ ،۷۴ و۷۵٫ از فروردین تا مهرماه ۱۳۷۹٫

ـ «ستاد مرکزی بحران‌سازی، راست است یا دروغ؟» نشریه راه آزادی، شماره۷۲، خردادماه ۱۳۷۹٫

ـ «حاکمیت دوگانه در آچمز». نشریه راه آزادی، شماره۷۶، آذرماه ۱۳۷۹٫

ـ «سه قطره خون پاک، سه آذر آهورائی». نشریه راه آزادی، شماره۷۷، دی ماه ۱۳۷۹٫

ـ «اخلاق و سیاست». نشریه راه آزادی، شماره۷۸، اسفند ماه ۱۳۷۹٫

ـ «ملاحظاتی بریک نگاه».( درحاشیه سخنرانی محمد خاتمی در مجلس). نشریه راه آزادی، شماره۷۹، فروردین ماه ۱۳۸۰٫

ـ «آنچه نباید و آنچه می‌توان کرد». نشریه راه آزادی، شماره۹۱ ،مهرماه ۱۳۸۱٫

ـ «لوایح دوگانه و معضل خروج از حاکمیت». نشریه راه آزادی، شماره ۹۲، بهمن ماه ۱۳۸۱٫

ـ «نه بزرگ!» نشریه راه آزادی، شماره۹۳، فروردین ماه ۱۳۸۲٫

ـ «کبوتر با کبوتر، باز با باز!» نشریه راه آزادی، شماره۹۷، فروردین ماه ۱۳۸۳٫

ـ «مرکز ثقل جنبش اصلاحات در تغییر مکان است».  منتشر شده در سایت‌ها ۱۱٫۱۰٫۲۰۰۳

ـ «آقای عموئی! از تحریف تاریخ چه حاصل؟» منتشر شده درسایت‌ها. خرداد ۱۳۸۴ .

ـ «ملاحظاتی برتزهای: «در مورد سیاست‌ها و راهکارهای آینده اتحاد جمهوری‌خواهان ایران». طرح پیشنهادی هشت نفری. ۱۵٫۱۰٫۲۰۰۴

ـ «درنگ‌هائی در باره انتخابات مجلس هفتم». منتشر شده در سایت‌ها. ۰۴٫۰۳٫۲۰۰۴

ـ «توضیحی بر یک مقاله. انتخابات مجلس هفتم از نگاهی دیگر». منتشر شده در سایت‌ها. ۲۲٫۰۳٫۲۰۰۴

ـ «فغان از این بدآموزی‌ها: دو کلمه حرف با آقای سعید حجاریان». منتشر شده در سایت‌ها. ۲۰٫۰۹٫۲۰۰۴٫

ـ «آقای معین خوش آمدید!». به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری. منتشر شده درسایت‌ها.

ـ «یادداشت‌هائی برای بحث در شورای سیاسی»: وضع سیاسی کشور پس از انتخابات مجلس هفتم. چشم‌انداز سیاسی. منتشر شده در سایت جمهوری‌خواهان.  ۱۷٫۰۶٫۲۰۰۴

د ـ مصاحبه‌ها:

ـ مصاحبه با «نشریه راه‌کارگر». پیرامون خیزش‌های تیرماه ۱۳۷۸ و جنبش دانشجوئی ایران. در شماره‌های آبان و آذرماه ۱۳۷۸ و چند شماره بعدی آن نشریه منتشرشد.

ـ مصاحبه با نشریه ایران خبر. واشنگتن تحت این عنوان: «ازچپ به چپ و چرخش به تعادل»  در۶ شماره از نوامبر ۱۹۹۵ به بعد، منتشر گردید.

ـ مصاحبه با روزنامه اومانیته به مناسبت دستگیری‌ها. ۲۸٫۰۴٫۱۱۹۸۳٫

ـ مصاحبه با نشریه «میزگرد»، بتاریخ ۳۰٫۰۹٫۱۹۹۱٫

ـ «گفتگوی سردبیر نشریه راه آزادی با بابک امیرخسروی». سلسله نوشته‌ها. نشریه راه آزادی، شماره‌های ۸۰ تا ۸۶، خرداد ۱۳۸۰ تا فروردین ۱۳۸۱٫

ـ «گفتگو با بابک امیرخسروی به مناسبت پنجاهمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد». نشریه راه آزادی، شماره۹۵، شهریورماه ۱۳۸۲٫

ـ مصاحبه بانشریه راه آزادی شماره ۵۷، خردادماه ۱۳۷۷ تحت عنوان:«قانونیت از مبانی اصلی جامعه مدنی و مدرن می‌باشد».

ـ مصاحبه با نشریه پویش در سوئد در پاسخ به سوالات علی حاج قاسمی(سپهر).

مصاحبه با مجله  Marxism todayدر لندن. جلد۲۷ شماره ۷، ۱۹٫۰۸٫۱۹۹۶

ـ مصاحبه با هفته‌نامه کیهان لندن دسامبر۱۹۸۹٫

ـ مصاحبه با نشریه شهروند درکانادا. بتاریخ ۰۳٫۰۷٫۲۰۰۱٫

ـ مصاحبه با نشریه کار، به مناسبت شرکت در کنگره ششم. بتاریخ. آوریل ۲۰۰۰٫

ـ مصاحبه با ماهنامه آفتاب. ۱۵ خرداد ۱۳۸۳

ـ مصاحبه باسایت ایران امروز. در باره بیانیه ۵۶۵ نفری. بتاریخ ۰۷٫۰۳٫۲۰۰۵

ه ـ  سخنرانی‌ها:

ـ سخنرانی در متینگ عمومی پس از دستگیری کمیته مرکزی حزب توده ایران.آوریل ۱۹۸۳٫

ـ سخنرانی در جلسه عمومی پاریس به مناسبت سالگرد تاسیس حزب توده ایران. ۱۱٫۱۰٫۱۹۸۶٫

ـ سخنرانی در سمینار:«برای دفاع از حقوق بشر و آزادی در ایران» در شهر رم. بتاریخ ۱۹٫۱۱٫۱۹۸۶

ـ سخنرانی در متینگ همدردی با زندانیان سیاسی در پاریس. ۲۶٫۰۳٫۱۹۸۸٫

ـ سخنرانی برای جلسه بحث آزاد در پاریس. بتاریخ ۱۶٫۰۹٫۱۹۸۸٫

ـ سخنرانی در جلسه عمومی ایرانیان در برلین. علل اعدام‌های اخیر و وظایف ما. اول اکتبر۱۹۸۸٫

ـ سخنرانی در جلسه عمومی ایرانیان در سوئد. بتاریخ ۰۲٫۱۱٫۱۹۸۸٫

ـ سخنرانی در جلسه عمومی ایرانیان در کلن. دسامیر ۱۹۸۹٫

ـ سخنرانی در جلسه عمومی ایرانیان در کلن. دسامیر ۱۹۸۹٫

ـ سخنرانی در شهرهای مختلف آمریکا تحت عنوان:«چپ دموکرات و تمایز آن با چپ سنتی». ماه مه تا ژوئن ۱۹۹۱٫

ـ سخنرانی در مرکز سیاسی فرهنگی ایرانیان در هانور (آلمان). موضوع: مشارکت در بحث مساله ملی و بررسی آن در ایران. ۱۱٫۰۵٫۱۹۹۲

ـ سخنرانی در جلسه عمومی هامبورگ در مبحث ملی. ۱۱٫۱۲٫۱۹۹۳٫

ـ سخنرانی در فرانکفورت تحت عنوان: «ریشه تفکراستبدادی در چپ ایران». ژانویه ۱۹۹۴٫

ـ سخنرانی در «کانون دوستداران فرهنگ ایرانی». واشنگتن، ۲۱٫۰۵٫۱۹۹۴٫

ـ سخنرانی در کنفرانس واشنگتن جبهه ملی ایران. بتاریخ ۲۷٫۰۵٫۱۹۹۶٫

ـ سخنرانی در برلین به مناسبت درگذشت اکبر شاندرمنی.مهرماه ۱۳۷۷٫

ـ سخنرانی در فرانکفورت تحت عنوان: «اپوزیسیون و گذار به مردمسالاری». بتاریخ ۱۴٫۱۲٫۱۹۹۶٫

ـ سخنرانی در کانون دوستداران فرهنگ ایران. واشنگتن. موضوع: «مهاجرت سوسیالیستی». بتاریخ خردادماه ۱۳۷۵٫

ـ سخنرانی در انجمن پژوهشگران در لندن. تحت عنوان:« نقش و دیدگاه چپ ایران در انقلاب بهمن و تحولات بعدی». بهمن ۱۳۷۷٫

ـ سخنرانی در «کانون سیاسی فرهنگی ایرانیان هامبورگ». تحت عنوان:«اپوزیسیون و مساله بازگشت به ایران». آوریل ۱۹۹۸٫

ـ سخنرانی در فرانکفورت تحت عنوان: «تحولات سیاسی در ایران، جامعه مدنی و نقش اپوزیسیون». آوریل ۱۹۹۸٫

ـ سخنرانی در سمینار حزب چپ‌های سوئد. نوامبر ۱۹۹۸٫

ـ سخنرانی درکلن. بتاریخ ۰۱٫۰۴٫۲۰۰۰٫

ـ سخنرانی در جلسه عمومی هامبورگ تحت عنوان: «نظری گذرا بر مشگلاتی که مانع اتحاد و ائتلاف سیاسی گردید».

ـ سخنرانی در کنگره ششم سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت). آوریل ۱۲۰۰۱٫

ـ سخنرانی در جلسه عمومی ایرانیان در کلن. بتاریخ ۰۶٫۰۵٫۲۰۰۱٫

ـ سخنرانی در جلسه عمومی پاریس به مناسبت پنجاهمین سالگرد ملی شدن صنعت نفت در ایران. تحت عنوان: حزب توده ایران رویاروی جنبش ملی شدن صنعت نفت. بتاریخ ۰۹٫۰۵٫۲۰۰۱٫

ـ سخنرانی در جلسه عمومی ایرانیان در برمن (آلمان) تحت عنوان: «استراتژی جهانی آمریکا. اوضاع منطقه و سرنوشت مردمسالاری. بتاریخ ۳۱٫۰۵٫۲۰۰۳٫

ـ سخنرانی در جلسه عمومی ایرانیان در هامبورگ. اقوام ایرانی و موضوع عدم تمرکز دولتی. آبان ماه ۱۳۸۲٫

ـ سخنرانی افتتاحیه در همایش اول اتحاد جمهوری‌خواهان ایران در برلین. بتاریخ ژانویه ۲۰۰۴٫

ـ سخنرانی در انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس. اقوام ایرانی و ساختار دولتی آینده. بتاریخ ۲۶٫۰۲٫۲۰۰۵

ـ صحبت در نشست پالتاکی اتحاد جمهوری‌خواهان ایران. بتاریخ ۰۸٫۰۱٫۲۰۰۵٫ تحت عنوان: ملاحظاتی بر فراخوان ملی برگزاری رفراندم (طرح محسن سازگارا).

ـ سخنرانی در شهرتلمسن (الجزایر) به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان دانشجویان مسلمان الجزایر. بتاریخ ۲۹٫۰۶٫۲۰۰۵٫