«

»

Print this نوشته

فراکسیون قومی؟؟ / علی تیزقدم

آقایون و خانم‌های اکتیویست، شما را به هر که دوست دارید بجای آه و زاری در مورد دونالد ترامپ و نوحه‌سرایی راجع به اینکه الان برجام را پاره کرده و به ایران حمله می‌کند، کمی روی این موضوع فراکسیونهای قومی تامل کنید، ایران قبل از این که ترامپ حتی داخل کاخ سفید شود از داخل مورد حمله واقع شده، نگران ترامپ نباشید. اگر دغدغهء امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران را دارید ریشه این حرکت را خشک کنید. بروید یقهء آقای یونسی دولت فعلی را بگیرید که از همان ابتدای روی کار آمدن بجای تمرکز روی وعده‌های انتخاباتی که توان به انجام رساندن آنها را به همان دلایلی که ذکر شد نداشتند، سراغ موضوع اقوام آنهم با روشی بسیار اشتباه رفتند و بذر چنین حرکتهای بی منطقی را ریختند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‌فراکسیون قومی؟؟

علی تیزقدم

یک – در یک سیستم استبدادی خیلی از افکار قابل بیان نیست و بسیاری از اعتراضها فرو خورده می‌شود.

دو – استبداد نمی‌تواند برای همیشه صداها را خفه کند، انسانها پس از مدتی یاد می‌گیرند چگونه هم معترض شوند و هم از خطوط قرمز عبور نکنند. حافظ از همین‌رو خداوندگار ایهام و یکی از آموزگاران بزرگ سخن‌گفتن در لفافه شد. روش اعتراضی که او بنیاد نهاد تا به امروز هم در مملکت ما جاری و ساری است و شجاعترها از آن استفاده می‌کنند چرا که هنوز استبداد باقی است.

سه – در یک محیط استبداد زده خیلی از اندیشمندان که کمی کمتر شجاعند بجای اعتراض مستقیم و یا تلویحی به مشکلات موجود، تیغ قلم و سخن را به سوی جاهایی می‌برند که صحبت راجع به آنها هزینه‌ای ندارد ولی لزوما دردی را هم دوا نمی‌کند.

چهار – استبداد اما جنبه ویرانگر دیگری هم دارد. در دامن استبداد فرصت‌طلبانی رشد می‌کنند که از فصای بسته موجود حداکثر سوء استفاده را می‌برند و بدون رد شدن از مرزهای غبرقابل عبور افکار مخربی را به جامعه تزریق می‌کنند، این دسته بسیار خطرناکند.

پنج – از روز هم روشنتر است که در جامعهء امروز ایران تبعیض موج می‌زند، تبعیضی که نتیجه مستقیم استبداد دینی است. فقط یک مذهب خاص آزادی ایراز وجود دارد و باقی در پستو هستند و یا کلا اجازهء حضور ندارند، اما به دلیل سرکوب موجود هیچ اعتراضی هم به این روند تبعیض آمیز قابل طرح در جامعه نیست. گروهی که شجاعترند و حرفکی هر چند دوپهلو به زبان می‌آورند راهی زندان می‌شوند و بسیارانی هم که ترجیح می‌دهند یا ساکت باشند ویا بجای صحبت از تبعیض دینی امروز جامعهء خودشان از تبعیض نژادی و نژادپرست بودن ولتر در چند صد سال پیش صحبت کنند! همین خلاء است که روزنهء نفوذی برای فرصت‌طلبان ایجاد می‌کند تا امیال سیاسی خود را بر موج نارضایتیهای پاسخ داده نشده سوار کنند.

شش – در مقطع بیش از انقلاب استبداد در قالب دیگری حاکم بوده، استبداد سیاسی که آزادی بیان را به شدت محدود کرده و در مقاطع کوتاهی موجی از تبعیض قومی را هم به زعم برخی در پی داشته است.

هفت – در تاریخ هزاران سالهء ایران تا همین چهل پنجاه سال اخیر چیزی به نام قوم فارس وجود خارجی نداشت و در هیج نوشته‌ای ردپای آن یافت نم‌شود. قوم فارس از برساخته‌های گروهی فرصت‌طلب (از جنس ذکر شده در بند چهار) است که از وجود تبعیض در جامعه سوء استفاده کرده و در فضای سرکوب ریشهء آن را به قومیت پیوند زده‌اند در حالیکه غده جای دیگری است. این گروه در فضای موجود موفق شده‌اند قوم خیالی فارس را در مقابل اقوام ایرانی کرد و آذری و بلوچ و امثال آن قرار دهند و ریشه تبعیض را در آنجا بکارند.

هشت – تلخترین قسمت ماجرا آن است که در محیط استبدادی نمایندهء مردم هم از یکسو در واقع عملهء استبداد است و از سوی دیگر می‌تواند به عنوان بازوی اجرایی همان فرصت‌طلبان بکار رود. مضحکهء خطرناکی که تحت عنوان فراکسیون مناطق ترک‌نشین شروع شد و حال با زمزمهء فراکسیونهای قومی دیگر در صحن مجلس دنبال می‌شود در واقع نتیجه همان گم کردن صورت مسئله اصلی و سواری گرفتن موج سواران قومی است. جمهوری اسلامی تبعیضهای فراوانی در جامعه تزریق کرده ولی تبعیض قومی داخل آن نبوده است، اینکه نمایندهء مجلس بحای تمرکز روی اصل مسئله خود بانی دامن زدن به موضوعی بسیار خطرناک چون خط‌کشیهای قومی آنهم با استفاده از مفهوم گنگ و غیر واقعی تبعیض قوم فارس شود یک فاجعه بزرگ است که واقعا باید جلوی گسترش آن را گرفت.

نه – آقایون و خانم‌های اکتیویست، شما را به هر که دوست دارید بجای آه و زاری در مورد دونالد ترامپ و نوحه‌سرایی راجع به اینکه الان برجام را پاره کرده و به ایران حمله می‌کند، کمی روی این موضوع فراکسیونهای قومی تامل کنید، ایران قبل از این که ترامپ حتی داخل کاخ سفید شود از داخل مورد حمله واقع شده، نگران ترامپ نباشید. اگر دغدغهء امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران را دارید ریشه این حرکت را خشک کنید. بروید یقهء آقای یونسی دولت فعلی را بگیرید که از همان ابتدای روی کار آمدن بجای تمرکز روی وعده‌های انتخاباتی که توان به انجام رساندن آنها را به همان دلایلی که ذکر شد نداشتند، سراغ موضوع اقوام آنهم با روشی بسیار اشتباه رفتند و بذر چنین حرکتهای بی منطقی را ریختند.

نقل از: https://www.facebook.com/ali.tizghadam?fref=nf&pnref=story