«

»

Print this نوشته

حفظ ایران، حراست از کردستان نیز هست! / علی کشگر

‌‌

چشم‌ها بر این هستۀ سخت گشوده‌ است و حفظ کشور و حراست ملت ایران، همچنان تا رفع فلاکتی که تمام منطقه را در آتش خود می‌سوزاند، بالاترین الویت خواهد ماند.

حفظ ایران، حراست از کردستان نیز هست!

علی کشگر

این بار نخست نیست که آقای هجری بعنوان بالاترین مقام مسئول اجرایی حزب دمکرات کردستان ایران مقاصد شوم خود را برای تجزیۀ ایران و از طریق جنگ مسلحانه در کردستان به طور آشکار اعلام می‌کند و نالایقی و حقارت خویش را در اتخاذ سیاستی مسولانه در برابر شرایط خطیری که میهنمان در آن قرار دارد، نشان می‌دهد. محدودیت فکری وی از فردای روزی که مسئولیت دبیرکلی حزب دمکرات کردستان به او سپرده شده است تا کنون بارها بارها خود را به نمایش گذاشته است. نگاهی گذرا به مصاحبه‌ها و سخنای وی در چند سال گذشته به روشنی حقانیت ارزیابی فوق از وی را آشکار می‌نماید. ـــ بخشی از این مصاحبه‌ها و سخنان خالی از حس مسئولیت را در پایان این نوشته در دسترس علاقمندان قرار می‌دهیم.

بدیهی‌ست اصل و بلندایی که ما بر آن ایستاده و از آنجا محدودیت ذهنی هجری و رهبری حزب ایشان را نظاره و ارزیابی می‌کنیم حفظ ایران و حفظ امنیت جای جای آن و از جمله حفظ کردستان ایران، این بخش از خاک و سرنوشت مردم آن دیار به عنوان هموطنانمان، از گرفتار شدن در آتش و خونریزی و جنگ و فلاکتی‌ست که هم‌اکنون در آنسوی مرزهای شرق و غرب و جنوب میهن، همچون کابوس وحشت جاریست. در چنین منظرگاهی سخنان مصطفی هجری نشاندهنده تهی بودن وی از حس مسئولیت در برابر میهن‌ و صحنۀ حقیرانه‌ای است از اعلام آمادگی خود و حزبش در خدمت به بیگانگان برای برهم ریختن اوضاع ایران و آغاز نمودن درگیری‌های خشونت‌آمیز در مرزهای غربی کشور و آماده کردن شرایط جدایی کردستان از ایران به هر قیمت. از جمله به بهای بازیچۀ دست بیگانگان شدن،از آمریکا گرفته تا اسرائیل و عربستان و دیگر شیخ نشین‌های عربی.

 این بار نیز آقای هجری در مصاحبه با بی بی سی آمادگی غرورآمیز خود و حزبش را برای پارکابی بیگانگان و دشمنان ایران، برای رسیدن به اهداف نامیمون تجزیه‌طلبانه و به خاک و خون کشیدن کردستان از طریق جنگ مسلحانه و عبور از مرزهای ویرانی و نابودی و رسیدن به «حقوق ملی» کردستان به رخ می‌کشد.

برای حزب دمکرات کردستان و مصطفی هجری بعد از حمله نظامی آمریکا به عراق آنچه مهم و درخور توجه بوده و هست نه ویرانی‌های بعد از حمله نظامی آمریکا به عراق و نه کشته شدن صد‌ها هزار عراقی در این سالهای گذشته و نه تکه پاره شدن این کشور و دربدری و آواره شدن هزاران هزار عراقی درمانده از خانه و کاشانه خود،و نه حتا فلاکتی که کردان در آن دیار کشیده‌اند، بلکه تنها و تنها فاکتور با اهمیت ،تشکیل اقلیم کردستان و استقلال آن از عراق می‌باشد.‌‌ و امروز هم سوریه را الگوی خود و حزبش برای رسیدن به استقلال کردستان قرار داده بدون هیچ نگرانی از بی‌اعتباری و بی‌آبروئی خود و حزبش از آویختن به چنیین الگوهایی.

با نگاهی به سیاستهای دو دهه گذشته آقای مصطفی هجری و حزب دمکرات کردستان ایران به روشنی می‌توان دریافت که مسئله اصلی این حزب مبارزه برای مشارکت همگانی در سرنوشت کشور و حق مشارکت عمومی در اداره عمومی در درون کشور نبوده و تنها مسئله اصلی قرار داده شده در دستور کار او و حزبش رویای کودکانۀ استقلال کردستان ایران و تشکیل کردستان بزرگ می‌باشد. و از همین روست که از ابتدا به جنبش‌های مدنی و مبارزات مدنی در ایران روی خوش نشان نداده و تنها دلمشغولی او و حزبش آمورش نظامی پیشمرگهای حزب دمکرات کردستان بدست ارتش بیگانگان در کردستان عراق و آماده کردنشان برای جنگ مسلحانه با رژیم اسلامی و همچنین مهیا کردن «شرایط مناسب» برای آغاز عملیات جداسازی کردستان از ایران و فراهم آمدن «فاکتورهای بین‌المللی» برای این «رویا» است. و امروز نیز با پیدایش بحران‌های تازه و صف بندی‌های جدید و برافروخته شدن آتش و خطر درگیری تازه در منطقه و این بار میان ایران و عربستان اختیار از دست داده، خود و حزبش را دربست در اختیار عربستان قرار داده و رسماً، به گفتۀ خود، آماده هرگونه جنگ افروزی در کردستان ایران می باشد. آقای هجری اما از واقعیت غافل است که آن «رؤیای» تجزیۀ ایران کابوسی‌ست که ایرانیان بدان تن نخواهند داد و در آن، با بیداری و هشیاری تمام، فرو نخواهند رفت.

ما همانطور که چند سالی پیش، در نوشته‌ای تحت عنوان «آقای هجری پیشقراول بیگانگان نشوید!» گفتیم، آنچه که از توان درک آقای هجری و حزبش بیرون است این است که: «ایران یک هسته سخت دارد و لایه‌های پیرامونی. هسته سخت که ‌هنوز برجاست ما را از مخاطرات وجودی مانند هجوم بنیان که بیابانگردان عرب و ایلغار بیابانگردان «توندرا»‌های آسیای مرکزی و امپریالیسم بریتانیا و روس نگهداری کرد. اگر نقشه‌های ایران را در دوره‌های گوناگون ببینیم ایران کنونی را در قلب همه آن‌ها می‌یابیم. آن‌ها که در انتظار فرصت نشسته‌اند بهتر است به درس‌های تاریخ بنگرند. یک هسته سخت هست…»(۱)

چشم‌ها بر این هستۀ سخت گشوده‌ است و حفظ کشور و حراست ملت ایران، همچنان تا رفع فلاکتی که تمام منطقه را در آتش خود می‌سوزاند، بالاترین الویت خواهد ماند.

ـــــــــــــ

۱ ـ ایران یک هسته سخت دارد / گفتگوی فرخنده مدرس با داریوش همایون

http://bonyadhomayoun.com/?p=4803

ـــــــــــــــــــــ

B B C

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بخشی‌هایی از مصاحبه‌ها و سخنان

ــــــــــــــ

«الان ما در دنیا شاهد این مساله هستیم که معمولا تغییر و تحولاتی که در سیستم سیاسی حکومت ها به وجود می آید ؛ به وِیژه در خاورمیانه ، بدون کمک خارجی تقریبا امکان پذیر نیست و من بسیار منطقی می دانم که مردم هر کدام از کشورهای منطقه که می خواهند از دیکتاتوری رهایی پیدا کنند از نیروهای دمکرات و آزادیخواه خارجی برای تقویت جنبش آزادیخواهی در داخل کشور کمک بگیرند .»

«ما در نامه خود به جرج بوش مطرح کردیم که از ایشان و دیگر کشورهای منطقه می خواهیم که که به جنبش آزادیخواهانه مردم ایران کمک کنند تا مردم از زیر تیغ ستم رها شوند و با تغییر رویکرد حکومتی ، حکومت مردم سالار و دمراتیک به وجود بیاید که مردم در سایه آن به خواستهای دمکراتیک خود برسند و دنیا هم از دست خرابکارن و خشونت و دخالتهای حکومتهایی ار این قبیل رها شوند و مردم را در این رهایی کمک کنند و این خواست ما بوده و فقط دنبال آن هستیم و از همه حکومتهای دنیا هم می خواهیم که به نیروهای دمکرات و آزاد اندیش ایران و مردم دمکراسی خواه آن کمک کنند و از این دعوت استقبال کنند .»

http://www.mediya.net/dimane/hijri-qaneeiferd-180205.htm

ــــــــــــــــــ

ـ سخنرانی مصطفی هجری دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران در کنفرانس “استقلال کرد، دمکراسی و آرامش منطقه”

«حق تعیین سرنوشت در هرکدام از اشکال و فرمهای آن نظیر استقلال، فدرالیزم و خودمختاری حق مسلم و انکارناپـذیر ملت کرد بوده و حزب دمکرات کردستان ایران از آغاز فعالیت خود تاکنون مؤکداً براین حقوق طبیعی و اساسی پای فشرده است. حزب دمکرات کردستان ایران هیچگاه استقلال کردستان به عنوان یکی از اشکال حق تعیین سرنوشت را نه تنها رد نکرده است بلکه از آن به عنوان حق مسلم و مشروع ملت کرد در همهٔ بخشهای کردستان یاد کرده است…. حزب دمکرات کردستان ایران حق تعیین سرنوشت در همهٔ اشکال آن منجمله کسب یکپارچگی همهٔ بخشهای کردستان و ایجاد دولت مستقل کردی در خاورمیانه را حق مسلم ملت کرد دانسته و سوای آن براین باور است که همهٔ بخشهای کردستان نیز حق تشکیل دولت مستقل در شمال، جنوب، شرق و غرب کردستان را دارا می‌باشند. اما علیرغم اعتقاد راسخ حزب دمکرات کردستان ایران به این حقوق تاکنون این حزب مبارز شعار کردستان مستقل را مطرح نساخته است. مطرح نساختن این شعار از سوی حزب دمکرات کردستان ایران به این مفهوم نیست که این حزب مبارز استقلال کردستان را حق ملت کرد نمی‌داند، بلکه چنین شعاری از سوی حزب دمکرات کردستان ایران با توجه به فاکتورهای بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی و همچنین مدنظر قرار دادن وضعیت ژئوپولیتکی خاورمیانه و کردستان بوده و با وجود این عوامل حزب دمکرات شعار استقلال طلبی را برای مردم کردستان و بویژه مردم کردستان ایران مناسب ندانسته است.»

http://bonyadhomayoun.com/pdf/Talash%2025.pdf

ــــــــــــ

“ایران پول زیادی را صرف حمایت از حزب‌الله و حماس علیه اسرائیل می‌کند و به نظر من اسرائیل باید رژیم ایران را دشمن اصلی خود تلقی نموده و در جهت تضعیف آن تلاش نماید. حزب‌الله و حماس کمک‌های مالی فراوانی از ایران دریافت می‌کنند و آنان نیز با ایران در جهت دشمنی با اسرائیل همکاری دارند، به همین دلیل باید اسرائیل از احزاب اپوزیسیون ایران علیه رژیم ایران حمایت نماید”.

http://www.kurdistanmedia.com/farsi/idame/24752

ــــــــــــــــــــ

توافقنامه میان حزب دمکرات کردستان ایران و حزب کومله‏ی کردستان

این توافقنامه میان حزب دمکرات کردستان ایران و حزب کومله‏ی کردستان ایران امضاء گردیده و از این پس در هر جایی از این توافقنامه نامی از کومله و حزب دمکرات به میان می‏آید، منظور این دو سازمان است.

مقدمه:

جنبش رهایی‏بخش ملت کرد در کردستان ایران، سال‏های متمادی از مراحل متفاوت مبارزه‏ی پرفراز و نشیب خود را طی نموده است. مقاومت ملی و فداکاری و به شهادت رسیدن هزاران فرزند فداکار در راه اثبات هویت و حقوق سیاسی ملت کرد که در رأس همه‏ی آنها حق تعیین سرنوشت قرار دارد، واقعیتی انکارناپذیر است.

برای مبارزه‏ی ملت کرد در عصر حاضر و در این وضعیت، هم تغییرات گوناگون جهانی و هم تحولات اخیر خاورمیانه، همچنین توازن ابرقدرت‏ها و معادلات نوین این عرصه، بیش از همیشه زمینه را جهت طرح خواسته‏های ملی مردم کُرد و تأکید بیشتر بر حقوق خویش در سطح جهانی را مهیا ساخته است.

موج تغییر و دمکراسی‏خواهی فراگیر در منطقه‏ی خاورمیانه، پرتوانتر از هر زمان دیگری پایه‏های دیکتاتوری‏ها را به سوی فروپاشی سوق داده است. دیر یا زود دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران نیز، با تداوم مبارزه‏ی توده‏های مردم و اراده‏ی راسخ مبارزان راه آزادی، غیر از گسترش بحران همه‏جانبه‏ی اقتصادی و سیاسی و رفتن به سوی سرنگونی کامل، افق دیگری پیش‏رو ندارد.

اپوزیسیون ایرانی، گروه‌ها و جریان‌های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور، در دو سه سال گذشته، پس از ظهور و افول جنبش سبز در ایران، دور تازه‏ای از گفتگو و نشست مشترک و فعالیت را آغاز نموده‏اند. در این میان، علیرغم تفاوت نظر و دیدگاه‏ها، در مواردی درک متقابل و نزدیکی بیشتری نسبت به گذشته میان آنان ایجاد شده و اندیشه‏ی اتحاد و نوعی تلاش برای تشکیل جبهه‏ی دمکراسی‌خواهی با شعار تغییر رژیم در مقایسه با گذشته مقبولیت بیشتری یافته است.

حزب دمکرات کردستان ایران و حزب کومله‏ی کردستان ایران، به عنوان دو جریان سیاسی مشروع که در این مدت در رابطه با برخی مسائل مهم همکاری‏ و اقدامات مشترکی انجام داده‏اند، در ادامه‏ی روند رو به رشد همکاری‏ها و نزدیکی بیشتر بر این باورند که در چنین شرایطی توافق بر سر مجموعه‏ای از نقاط اساسی مشترک در چهارچوب این طرح ضرورتی انکارناپذیر است.

این پلاتفورم مشترک به عنوان اصلی‏ترین دستور کار سیاسی در برابر تغییر و تحولات سیاسی معاصر، در واقع بیانگر نوعی هم‏پیمانی میان این دو جریان سیاسی است.

این توافقنامه‏ی مشترک که از سوی رهبری هر دو حزب مورد تأیید قرار گرفته، مبنای کار مشترک هر دو حزب در زمینه‏های سیاسی، دیپلماتیک، تبلیغاتی، رسانه‏ای و … را تدوین می‏کند. در همان حال، مبنای فعالیت مشترک به منظور گسترش این توافقنامه و تحقق همکاری‏های بیشتر در میان دیگر نیروهای سیاسی کردستان ایران است.

الف) اصول کلی:

۱ ـ  دو طرف بر این باورند که بدون سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، تحقق دمکراسی و حقوق ملی ملیت‏های ایران، به ویژه ملت کرد تحقق نخواهد یافت. همچنین دو طرف بر این باورند که نظام سیاسی آینده ایران لازم است سیستمی سکولار، دمکراتیک و فدرال باشد. از همین رو، ضروریست که هر دو طرف در نشست‏های خود با اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور بر این نکات اصرار ورزند.

۲ ـ کومله و حزب دمکرات اعتقادی کامل به انتخابات آزاد توسط مردم کردستان دارند و در چنین انتخاباتی بدون شک صندوق‏های رأی را اصلی‏ترین منبع مشروعیت تمام جریان‏های سیاسی و اصل اساسی دمکراتیزه نمودن جامعه‏ی آزاد می‏دانند.

۳ ـ هر دو طرف اعتقاد کامل به جدایی نهاد دین از دولت دارند و بر این باورند که حاکمیت آینده کردستان و قانون اساسی کشور بر پایه‏ی اصول دمکراسی، منشور جهانی حقوق بشر و حقوق سیاسی و ملی کردستان تدوین گردد. همچنین آزادی مذهبی و اعتقادات مختلف در کردستان را حق مشروع و انکارناپذیر تمام ساکنان کردستان می‏دانند.

۴ ـ هر دو طرف بر برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمام زمینه‏های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و … در جامعه تأکید می‏ورزند و خود را مدافع قانون مدرن و مترقی و انسانی در این زمینه می‏دانند و برای تصویب آن تلاش خواهند کرد.

۵ ـ حزب کومله و دمکرات خود را مدافع آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی مطبوعات، آزادی تأسیس سازمان‏های سیاسی، آزادی بنیان نهادن سازمان‏های مدنی و صنفی همچون کارگران، زنان، دانشجویان، جوانان و معلمان و … می‏دانند و در جامعه از آنان حمایت قانونی خواهند کرد.

۶ ـ  طرفین پشتیبانی و پایبندی خود را به عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست کردستان و گنجاندن این موضوعات در قانون اساسی اعلام می‏نمایند.

۷ ـ دو طرف پایبندی خود را به حل مشکلات و مسائل سیاسی فیمابین از طریق دیالوگ و به شیوه‏ی سیاسی، آرام و به دور از هر گونه خشونت‏ طلبی اعلام می‏نمایند. همچنین این روش را برای کلیه‏ی نیروهای سیاسی کردستان ضروری دانسته و جهت تثبیت این اصل در سراسر کردستان تلاش می‏کنند.

۸ ـ حزب دمکرات و کومله، فدرالیسم ملی- جغرافیایی را به عنوان شعار اصلی و برنامه‏ی سیاسی خود برای حل مسئله‏ی ستم ملی در کردستان برگزیده و خود را پرچمدار این شعار دانسته و برای تثبیت و تحقق آن به اشتراک مساعی می‏‏پردازند.

۹ ـ این توافق‏نامه خدشه‏ا‏ی به اصل استقلال سیاسی، سازمانی، دیپلماتیک و رسانه‏ای هیچ یک از طرفین وارد نکرده، بلکه تلاش خواهد نمود که هماهنگی و وحدت نظر میان آنان را در راستای اهداف مشترک یاد شده در این پلاتفرم تأمین نماید.

ب) وظایف پیش از تغییرات سیاسی و سرنگونی رژیم

۱ ـ شناساندن مشکلات و مطالبات ملت کُرد در کردستان ایران به جامعه‏ی بین‏المللی و کسب حمایت سیاسی برای جنبش رهایی‌بخش ملت کُرد، به عنوان مثال، سازماندهی اقدامات دیپلماتیک مشترک در سطح جهانی و دیدار از مراکز بین‏المللی در راستای این هدف.

۲ ـ وحدت در مشارکت یا عدم مشارکت با نیروهای اپوزیسیون ایرانی، با هماهنگی و مشورت قبلی و تأکید بر حقوق و خواستهای مردم کردستان به منظور تقویت جایگاه ملت کرد از طریق اتخاذ مواضع مشترک در کنفرانس‏ها و سمینارهای گوناگون و هماهنگی در این زمینه. تأکید دو طرف بر شعار فدرالیسم به عنوان راه حل مسأله‏ی ملیتهای ایرانی در میان گفتمان‏های مختلف اپوزیسیون ایران و شخصیتهای مخالف جمهوری اسلامی.
تقویت مواضع مشترک و گفتمان ترقی‌خواهانه‏ی ملی در کنگره‏ی ملیت‌های ایران فدرال و صیانت از این سازمان و معرفی آن به افکار عمومی جهانیان. تلاش برای تدوین سیاستی مشترک در سطح اپوزیسیون ایرانی که تجلی اصول اساسی جنبش ملی – دمکراتیک مردم کردستان و … باشد.

۳ ـ دو طرف از مبارزه‏ی برحق مردم کَرد در تمامی بخش‏های کردستان پشتیبانی نموده و در عین‏حال بر این باورند که هرگونه مداخله از جانب یکی بخش‏های کردستان در امور سایر بخش‏ها، سیاستی نسنجیده و زیانبار است. در همین راستا، به منظور تحکیم روابط و کسب جایگاهی مناسب‏تر برای ملت کرد در کردستان ایران و تعقیب سیاستی مشترک، در صورت لزوم، نشستهای مشترکی با حکومت اقلیم و نیروهای سیاسی اقلیم کردستان برگزار خواهند کرد.

۴ ـ کومله و حزب دمکرات اتحاد و انسجام ملی در کردستان ایران و استحکام مبارزات مشترک در میان احزاب سیاسی کردستان ایران را رسالت اصلی خود دانسته و برای یافتن راه‏کاری مناسب به منظور از بین‏بردن مواضع موجود بر سر راه اتحاد و همبستگی تلاش خواهند کرد.

۵ ـ دو طرف برآنند که همکاری‏های فیمابین را توسعه و استحکام بخشند. در این راستا گام‌های عملی طبق برنامه‌ای منظم و مدون از قبیل همکاری میان ارگان‌های مربوطه‏ی دو طرف در زمینه‏ رسانه‏ای، انتشار بیانیه‏‏ی مشترک در رابطه با حوادث سیاسی مهم و اقدامات مشترک برای افشای سیاست‌های ضد بشری رژیم جمهوری اسلامی یا هرگونه حرکت مدنی و سیاسی بردارند.

حزب دمکرات کردستان ایران حزب کومله کردستان ایران

دبیرکل دبیرکل

مصطفی هجری عبدالله مهتدی

مردادماه ۱۳۹۱ خورشیدی

اوت ۲۰۱۲ میلادی

http://www.kurdistanmedia.com/farsi/index.php?besh=dreje&id=2462