«

»

Print this نوشته

«ما درخت می‌کاریم، نه آتش» – پروین فهیمی

mandana's book5

‌مجموعه شعر تازهٔ ماندانا زندیان با عنوان «ما خورشید سایه‌های خویشیم» توسط اچ اند اس مدیا منتشر شد.

این مجموعه به پروین فهیمی ارجمند  پیشکش شده است:

http://www.hands.media/books/?book=to-our-silhouettes-we-are-the-sun

‌ــ.ــ

‌‌

برای پروین فهیمی

دست‌های تو آزادی‌ست

وَ زخم،

پرسشی

که در حفره‌های قلبت کاشته‌ای

تا نور بگیرد از سایه‌ات فصل وُ

بُگذرد از بلندی شب

رها شود راه وُ

باز شود در

آواز شود پرنده

آب

آفتاب

در گلوی خرداد وُ

صبح ‌شود همه‌جا

وَ مرگ

پنجره‌ای،

که بی‌رنگ

بی‌صدا

بی‌بازگشت

نمی‌ماند.

دست‌های تو روز است.

دو

برای سهراب اعرابی‌

اینجا به جز نبودنت

که پنهان می‌شود

در سکوت بلندی

 که راه می‌رود در گلوی انگشتانم، آرام،

مثل مِه،

که مرگ را تعمید می‌دهد

 رودخانهٔ نامت

بر خط‌وط دستش،

چیزی نمانده است…

آب می‌دهم به سایهٔ طوبی، اینجا

صدا برای نبودنت تنگ است وُ

دیگر حرفی نمانده است…

…باش!

 ‌