«

»

Print this نوشته

… / ماندانا زندیان

‌‌

برای استفان شاربونیه،‌ سردبیر شارلی ابدو‌

Charlie

برای استفان شاربونیه،

 سردبیر شارلی ابدو

‌نشسته‌ام

روبه‌روی نور

که رود زخم‌های تو را عبادت می‌کند

زمان نیستم

نمی‌گذرم

و ریشه‌های تو میوه می‌شود در انگشت‌هایم وُ دیگر

فرقی نمی‌کند پلک‌هایت کدام سوی زمین باز شود

ما از بهشت چیده می‌شویم وُ باز

جهل ماشه را رها نمی‌کند،

تو  قلم را.

ماندانا زندیان