«

»

Print this نوشته

ایران همین جاست که ما ایستاده ایم- بخش نخست / سخنرانی دکتر جواد طباطبایی

سخنرانی جواد طباطبایی در همایش ایران همینجاست که ایستاده ایم-۱۵دی۹۵  / بخش نخست

‌ ‌