«

»

Print this نوشته

فصل ششم / آینده ایران

آینده ایران

بیش از هر زمان دیگر در درازای بیش از یک سده، دست‌رسی به هدف توامان آزادی و استقلال، در ایران در دست‌رس می‌باشد. جمهوری اسلامی در دوران حکومت خود زخم‌های عمیقی بر پیکر ملت وارد ساخته است که برای تیمار آنها، نیاز به سال‌ها ثبات، آرامش اجتماعی، احساس حاکم بودن بر سرنوشت و استقلال خود و رشد اقتصادی دارد. تمام این دست آورد‌ها تنها در پناه دمکراسی و حکومت قانون ممکن خواهد بود و مبارزه و تلاش ملت نیز در این مدت در این راه بوده است. ملت ایران مدت‌هاست که به این نتیجه رسیده که مردم‌سالاری همراه با تضمین حقوق فردی، یگانه راه رستگاری ملی است. در ایران دمکرات، دیگر جایی برای سوء تعبیر و سوء استفاده از خواست استقلال باقی نخواهد ماند. مانند دیگر کشورهای دمکرات، استقلال با دمکراسی همراه خواهد آمد. استواری اراده ملی و حکومت قانون در کشور، شرط لازم برای اعاده اعتماد بنفس زخم خورده ملی را فراهم خواهد کرد. پس از آن، انفجار بی‌همتای توان بالقوه ملی که همیشه زیر فشار بوده است، رخ خواهد داد. توان بالقوه عظیم ایران، نوید آینده درخشان و در همکاری با دیگر کشورهای جهان را می‌دهد. ایران دمکرات وحشتی از رقابت در سطح جهان را به خود راه نخواهد داد. ایران آزاد، یکی از پایه‌های امنیت و نه عامل بی‌ثباتی در منطقه خواهد بود و به احتمال الگوی شایسته در برابر دیگر سرزمین‌های در حال تلاش منطقه، برای حل مسایل خود، ارایه خواهد داد.