«

»

Print this نوشته

ورود به‌بوشهر

‌‌

ورود به‌بوشهر

 ‌

 سه‌شنبه‌۲۶ عقرب‌

   بالاخره‌ در میان‌ این‌ گردوغبار و پذیرایی‌ با ملاطفت‌ مردم‌ قبل‌ از ظهر به‌بندر بوشهر وارد گردیدم‌. اهالی‌ با شادی‌ و شعف‌، تمام‌ شهر را آیین‌ بسته‌ بودند. لدی‌الورود به‌دارالحکومه‌ که‌ به‌فاصله‌ پنج‌ شش‌ ذرع‌ در کنار دریا ساخته‌ شده‌، رفتم‌ و در آنجا منزل‌ گرفتم‌. اعیان‌ و تجار و نمایندگان‌ خارجه‌ برای‌ عرض‌ تبریک‌ ورود به‌دارالحکومه‌ آمده‌، از آنها ملاقات‌ و اظهار قدردانی‌ شد.

   چون‌ دارالحکومه‌ به‌قدر کفایت‌ گنجایش‌ نداشت‌، امر دادم‌ همراهان‌ در منازل‌ مختلفه‌ منزل‌ بگیرند و در هر موقع‌ که‌ لازم‌ شد عازم‌ حرکت‌ باشند.