«

»

Print this نوشته

حرکت‌ به‌«لنگیر»

‌‌

حرکت‌ به‌«لنگیر»

 ‌

یکشنبه‌ ۸ قوس‌

   بعد از دو شب‌ توقّف‌ در اردوگاه‌ اولیه‌ «زیدون‌»، صبح‌ امروز، مطابق‌ امری‌ که‌ داده‌ شده‌ بود به‌طرف‌ مرکز اردو که‌ در «لنگیر» است‌ حرکت‌ کردیم‌. بیابانی‌ خشک‌ پیش‌ آمد که‌ از هیچ‌ طرف‌، علائم‌ خرمی‌ و شادابی‌ در آن‌ به‌نظر نمی‌رسید. فقط‌ رودخانه‌ «زهره‌» که‌ به‌طور مارپیچ‌ آب‌ گل‌آلود خود را از این‌ بیابان‌ می‌گذراند نشان‌ زندگی‌ محسوب‌ می‌شد.