«

»

Print this نوشته

پیشگفتار چاپ سوم (الکترونیکی)

پیشگفتار چاپ سوم (الکترونیکی)

 ‌

    از زمان نگارش مقالات و مصاحبه‌های “گذار از تاریخ” که اکنون در تارنما (اینترنت) آماده شده است در حدود دو دهه می‌گذرد و نگاه دوباره‌ای به آنها نشان می‌دهد که مسائل، بیشتری،  هنوز بکلی به گذشته سپرده نشده‌اند. شاید به همین دلیل، در نظرات خود من نیز، چنانکه در این کتاب آمده، مگر در پاره‌ای تاکید‌های مهم، چندان تغییری راه نیافته است.

   امروز منظره کلی را رویهمرفته همان می‌توان دید که دو دهه‌ای پیش بود ولی وضع بسیار بدتر شده است. ما بیست سال دیگر از دست داده‌ایم و رو به بد‌تری رفته‌ایم. آینده ایران امروز از زمان جنگ با عراق نیز مبهم‌تر است. جنگ عراق در شش ساله آخریش از نظر جغرافیائی در ابعاد یک زد و خورد مرزی بود و از نظر تلفات در ابعاد جنگ جهانی اول. بحرانی که اکنون ایران را از هر نظر درمیان گرفته است می‌تواند ابعاد یک فاجعه را به خود گیرد. اما نیرو‌های مخالف، “جایگزینان” رژیم هنوز در خم کوچه‌های گذشته‌اند.

    در آماده کردن کتاب برای انتشار تازه پاره‌ای اصلاحات عبارتی، تا همان معنی بهتر برسد، داده شده و چند اشتباه در نام‌ها و تاریخ ها تصحیح شده است. از این گذشته متن‌ها همان است که در صورت اصلی بود.

   از دوست و همرزم عزیزم خانم ونوس لجتی که با پشتکار و سختگیری، این کتاب را برای تارنما آماده کردند بسیار سپاسگزارم.

   د.ه.

  ژانویه ٢۰۰۷