«

»

Print this نوشته

حجت کلاشی در کانال یک

گفت‌و‌گوی حجت کلاشی در کانال یک

Kalashi

موضوع: جلسه‌ی دانشگاه جرج‌تاون و توهم ایران‌ستیزان برای حضور در ائتلاف رهبری

۱۹ بهمن ۱۴۰۱

 ‌ ‌

  • تقابل جریان ملی و ایران‌خواه با هدف آزادی و آبادی ایران؛ در برابر کارگزاران بیگانه که صرفاً با هدف فشار به ج.ا برای امتیاز دادن به غرب یا ایجاد جنگ داخلی، فعال شده اند.
  • نقش فراجناحی و ملی شاهزاده رضا پهلوی برای همکاری نیروهای دموکراسی‌خواه
  • توهم ایجاد ائتلاف برای رهبری از درون گفت‌گوهای تعدادی جمهوریخواه
  • ضرورت پذیرش و اعلام تعهد هر نیروی سیاسی به تمامیت ارضی و یگانگی ملت واحد ایران
  • لزوم تصویه‌حساب با اسناد سازمانی تجزیه‌طلبانه و سوابق جنایات گروه‌های مسلح تجزبه‌طلب
  • شکست محتوم توطئه‌های ایران‌ستیزان برای تهدید موجودیت ایران، ذبح نیروهای مسلح ایران و حذف درفش ملی

لینک زیر را کلیک کنید

https://youtu.be/O-d33MK2QQo