«

»

Print this نوشته

بازخوانی ده شب منتشر شد. /

پس از سی و پنج پاییز، پی‌رنگ این کتاب در هیأت پرونده‌ای برای بازنگری ده شب شعر گوته، ریخته شد تا همراه بازخوانی متن‌های ارائه‌ شده در آن شب‌ها، فضای چیره بر روشنفکری آن دوران و ذهنیت جامعه را از نگاه امروز روزنامه‌نگاران، شاعران و نویسندگان آن نسل و نسل جوان امروز ایران ارزیابی کند.

‌***

«به امیدی که خِرَد فرمان خواهد راند…»

ه. ا. سایه

Ten Nights1 Kopie

بازخوانی ده ‌شب

 

 

به کوشش ماندانا زندیان

 

 

 

طرح جلد: ژیلا میرافشار

 

 

نشر بنیاد داریوش همایون برای مطالعات مشروطه‌خواهی

 

bonyadhomayoun / Sand 13

21073 Hamburg

Germany

 

 

bonyadhomayoun@hotmail.com

 

 

تاریخ نشر: زمستان ۱۳۹۲

 

 

 

ISBN: 978-3-00-044896-6

 

بها: ۲۰ یورو

*****

علاقمندان برای تهیه کتاب می‌توانند با انتشارات فروغ تماس بگیرند.

مرکز پخش انتشارات فروغ

www.foroughbook.net

foroughbook@gmail.com

Tel. 0049 221 9235707

********

فهرست

 

پیش‌گفتار                                                                                  

ماندانا زندیان

 

ـ مقاله‌ها

           

قدرِ دو گندم آزادی                                                                       

فرشته مولوی

            لایه‌های مُخلِّ آزادی                                                                     

مروریبرتاریخسانسورِادبی

                                   پگاه احمدی

 

ـ گفت‌وگوها

                       

در تکاپوی تنظیم فردا                                                                    

جواد طالعی

آزادیِ ما به قدرِ آگاهیِ ماست                                                                    

نعمت آزرم

از جهان‌نگری تا فرهنگ                                                                 

دکتر اسماعیل خویی

و آب‌های مکرر از هم تکان نخورده‌اند                                                 

علیرضا بهنام

و ما هزار و یک شب دیگر داریم                                                        

جلال سرفراز

هر متن در ذات خود اجتماعی است                                                 

دکتر احمد کریمی حکّاک

نتیجه را هیچ‌گاه نباید از مقدمات جدا کرد                                           

سیروس علی‌نژاد

می‌خواستند به همۀ کار‌ها رنگ سیاسی خودشان را بزنند                                  

مهشید امیرشاهی

سانسور، و حرکت‌های ادبی مستقل                                                

سپیده جدیری

امکان عادی تشخیص حقیقت از خطا                                                

در جامعه‌ای که سانسور بر آن فرمان‌روائی می‌کند وجود ندارد.

دکتر باقر پرهام

هنر بدون آزادی بال پرواز نخواهد داشت                                             

نیلوفر بیضایی

سانسور مردم یک جامعه را از هم بیگانه نگه می‌دارد                             

فرهنگ فرّهی

اعتراض وقتی بالنده می‌شود که اولین مخاطبش خودت باشی                 

شبنم آذر

 

ـ سخنرانی‌ها

 

متن سخنرانی گشایش شب‌های شاعران و نویسندگان                        

رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای (شب یکم)

مسائل هنر معاصر                                                                       

سیمین دانشور (شب یکم)

قیم و مرشد آزادی                                                                      

منوچهر هزارخانی (شب دوم)

متن سخنرانی                                                                            

شمس آل‌احمد (شب سوم)

در موقعیت تئا‌تر و سینما                                                                

بهرام بیضایی (شب سوم)

شِبهِ هنرمند                                                                              

غلامحسین ساعدی (شب چهارم)

سانسور و عوارض ناشی از آن                                                                    

باقر مؤمنی (شب پنجم)

آرمانگرایی در شعر پارسی                                                             

محمدعلی مهمید (شب ششم)

جوانمرگی در نثر معاصر فارسی                                                       

هوشنگ گلشیری (شب ششم)

متن سخنرانی                                                                            

اسلام کاظمیه (شب هفتم)

شعر آزادی است                                                                        

داریوش آشوری (شب هفتم)

فرهنگ‌ودیوان                                                                           

مصطفی رحیمی (شب هشتم)

فضای حرف و فضای عمل                                                              

باقر پرهام (شب نهم)

تو پاسدار آزادی من باش و من نگهبان آزادی تو                                    

محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین) (شب دهم)

پیام آخر                                                                                    

هوشنگ گلشیری (شب دهم)

 

ـ نمایة نام‌ها                     

‌                                                                     

PDF