بایگانی موضوعی: روزنامه آیندگان

پیروزی امید / آیندگان ۶ بهمن ۱۳۴۸ / داریوش همایون

ما در یک زمینه اساسی کامیاب شده‌ایم. ما عزم پیشرفت را در ملت خود راسخ کرده‌ایم و موانع ذاتی که راه را بر پیشرفت می‌بست در سازمان اجتماعی خود درهم شکسته‌ایم. پیروزی ما پیروزی امید بر دلمردگی و یأس است. و هر ششم بهمن ما دلائل تازه‌ای بر خوشبینی و امیدواری بیشتر پیدا می‌کنیم.

 

“شهر آزاد” / آیندگان ۱۶ بهمن ۱۳۴۸ / داریوش همایون

‌نظامی‌های بعثی بیهوده چاره را در اعدام‌ها و کشتارها و ساختن شهرها و ویران کردن شهرها می‌جویند. از عراق یک ملت واحد نمی‌توان ساخت، مگر آن که مسئلۀ ملی آن گشوده شود. و این مسئله را به زور و با آهن و خون نمی‌توان گشود. عناصر مختلف جمعیت عراق باید احساس کنند که سهم شایسته‌ای در امور ملی دارند. تا وقتی قدرت اداره و نیروی اسلحه تنها به اقلیتی در میان این عناصر ـ اعراب سنی ـ انحصار دارد، از اکثریت نمی‌توان انتظار داشت بیحرکت بنشینند.

 

حمام خون / آیندگان ۴ بهمن ۱۳۴۸ / داریوش همایون

وضع به جائی رسیده است که جماعت رهبران بعثی پوشیده در رخت‌های غرق مدال که گاه به اشتباه قداره را به جای قلم می‌گیرند ـ شاید چون نوک آن تیزتر است ـ برای تصفیۀ روح هر روز حمام خون می‌کنند. و گناه‌های بیشمار مردم را، برای رستگاری خود ایشان، در خون می‌شویند. عدالت و بخشندگی و مهربانی کشورگیرشان هیچ گروهی را بی‌بهره نمی‌گذارد. یک روز حمام خون کردان روان است، یک روز شیعیان، یک روز کمونیست‌ها و روز دیگر بعثی‌ها. گاه خون دست راستی‌ها را پالاینده‌تر می‌دانند و گاه خون دست چپی‌ها را.

 

قطب‌های اقتصادی / آیندگان ۲۹ دی ۱۳۴۸ / داریوش همایون

در شرایط خاص ایران کم‌آبی یک عامل اضافی است که به سود کوتاه کردن فواصل و تمرکز بیشتر جمعیت کار می‌کند. بالا رفتن سطح زندگی و فعالیت اقتصادی نیاز به آب را چند برابر می‌کند. و وقتی در مناطق وسیعی آب به مقدار کافی یافته نشود باز راهی جز این نمی‌ماند که یا از بالا بردن سطح زندگی مردم در آن مناطق چشم‌بپوشند ـ که پوشیده‌اند ـ و یا مردم را به جاهایی سوق دهند که آب بتوان یافت. ساختن سدهای پر هزینه و شبکه‌های آبیاری در جاهای معدود ممکن است ولی در همه جا نمی‌توان به آن توسل جست.

 

استان جنوب شرقی / آیندگان ۲۷ دی ۱۳۴۸ / داریوش همایون

در جایی که درآمد سرانه گاه به ۵۰۰ ریال می‌رسد اسفالت خیابان‌ها و ساختن راه‌های تجملی اتلاف منابعی است که می‌تواند موجب ایجاد درآمد و ثروت شود. در حالی که کشاورزی و معادن و صنعت در این استان در ابتدایی‌ترین حالات است خدمات شهری و رفاه اجتماعی طبعاً باید در رتبۀ دوم اهمیت قرار گیرد.

 

پیگیری انقلاب / آیندگان ۲۰ دی ۱۳۴۸ / داریوش همایون

با امکانات کشور ما به هیچ‌روی نمی‌توان امیدوار بود که در طول یک نسل بتوانیم زندگی شایسته برای شهرنشینان خود فراهم کنیم و بخش‌های صنایع و خدمات را چنان توسعه دهیم که مازاد جمعیت روستائی را یکسره جذب کنند. سرمایه‌گذاری در روستاها این حسن را خواهد داشت که با زحمت کمتر و احتمالاً هزینه کمتر خواهیم توانست سطح زندگی اکثریتی از ایرانیان را به حد مناسبی بالا ببریم بی آن که فشارهای کمر شکن بر منابع ارضی کشور وارد آید و بی آن که سرمایه‌های هنگفت در تأمین خدمات شهری از دست برود.

 

هزینۀ بیشتر برای کار کمتر / آیندگان ۱۷ دی ۱۳۴۸ / داریوش همایون

ایرانیان که همانند اروپاییان شدن را در ذات و ماهیت دشوار می‌یابند به همانندی در ظواهر پیوسته رغبت بیشتر نشان می‌دهند. عطش روانی به پیشرفت را باری سیراب باید کرد، هر چه بهتر اگر راه‌های بی‌زحمت‌تر در پیش گرفته شود. اگر با کار کمتر و تعطیل بیشتر بتوان به پایۀ غربیان رسید چه ضرورت است که در بند انضباط فکری و اخلاقی و وجدان کار و عشق به موفقیت باشند؟

 

مذاکرات با رأس‌الخیمه / آیندگان ۱ دی ۱۳۴۸ / داریوش همایون

شیخ‌نشین‌های ساحل جنوب خلیج‌فارس حکومت‌های کوچک هستند ـ برخی با درآمدهای افسانه‌ای و برانگیزندۀ طمع ـ که به حق از آینده‌ای متفاوت از گذشتۀ یک قرن و نیمی نگرانند. آنها ضمن این که با تعصب تمام از آزادی و خودمختاری خود در برابر هر دست‌اندازی همسایگان و حکومت‌های مشابه خود دفاع کرده‌اند، نسل‌ها با این ترتیب خو کرده‌اند که مناسباتشان را با دنیای خارج از طریق یک دولت خارجی انجام دهند و برای حمایت به آن دولت متکی باشند.

 

نسیم تازه‌ای از بن / آیندگان ۱۶ آذر ۱۳۴۸ / داریوش همایون

نسیم تازه که از بن می‌وزد در شرق امواجی را به حرکت انداخته است و در غرب دریچه‌هایی را گشوده است. ممکن است این سیر سال‌ها به درازا کشد، ولی حرکت به سوی یک سیاست امنیت اروپایی و کاهش نیروهای پیمان‌های ورشو و ناتو به طور قطع آغاز شده است.

 

فشار بر عربستان / آیندگان ۱۵ آذر ۱۳۴۸ / داریوش همایون

نقطه‌ای که نبرد بر سر آن آغاز شده احتمالاً دارای منابع نفتی قابل ملاحظه‌ایست و در بیابان‌های بی‌پایان پیرامون آن هیچ کوشش جدی برای تعیین خط مرزی نکرده‌اند.

 

کالای صنعتی گران / آیندگان ۶ آذر ۱۳۴۸ / داریوش همایون

هزینه اقتصاد ایران اساساً سنگین است و هر کاری که در ایران انجام می‌گیرد از کار مشابهش در کشورهای دیگر گرانتر تمام می‌شود. با آن که دستمزدها در ایران بسیار پائین‌تر از کشورهای پیشرفته است هزینه کالا در ایران به حد خارج از تناسبی بالاتر از آن کشورهاست.

 

ایران و چکسلواکی / آیندگان ۳ آذر ۱۳۴۸ / داریوش همایون

ایران‌شناسان چک و اسلاو از قرن نوزدهم مکتبی را با حیثیت بزرگ بنیاد نهاده‌اند. امروز در چکسلواکی پنج مؤسسه ایرانشناسی وجود دارد و در شش دانشگاه فارسی تدریس می‌شود و سنت استادانی مانند پراشک و ریپکا را استادان جوانتر با موفقیت ادامه می‌دهند. بسیاری از شاهکارهای ادبی و فلسفی ایرانیان به زبان چک ترجمه شده است و آثار هنری ایران را در موزه‌ها و کتابخانه‌های بسیار نگهداری می‌کنند.

 

اقتصاد عدالت اجتماعی / آیندگان ۲۴ آبان ۱۳۴۸ / داریوش همایون

‌دلمشغولی دولت به امر حفظ سطح قیمت‌ها باید کوششی در مبارزه با انحصارها، توزیع قدرت اقتصادی در قشر گسترده‌تری از سرمایه‌گذاران و صاحبان پس‌اندازهای کوچک تکمیل شود. آنگاه تثبیث دستمزدها نیز ـ در هنگامی که ساخت اقتصاد ما پیچیده‌تر شود ـ کار آسانتری خواهد بود. اگر مزدگیران، خود در تثبیت قیمت‌ها و دفاع از ارزش پول مستقیماً ذینفع باشند، بهتر منطق دولت را خواهند پذیرفت که افزایش بی‌رویه دستمزد همان خطرهای افزایش بی‌رویه قیمت را دارد.

 

تمرکز در تهران / آیندگان ۱۷ آبان ۱۳۴۸ / داریوش همایون

‌هیچکس شک ندارد که تمرکز همه کارهای کشور پهناور و گوناگونی مانند ایران در پایتخت نمونه برجسته‌ای از عدم کفایت اداری پدید آورده است. و باز هیچکس شک ندارد که اگر قرار است جامعه خود را دمکرات‌منش کنیم و یک پرورش عملی قبول مسئولیت‌های آزادی دمکرتیک به مردم خود بدهیم از تقسیم قدرت تصمیم سیاسی ناگزیریم.

 

اولویت‌های ایران / آیندگان ۱۴ آبان ۱۳۴۸ / داریوش همایون

دریایی داریم و بندرها و ثروت‌های طبیعی و آگاهی به امکانات و منابع مالی و انسانی لازم، و با این همه بی‌بهره و محروم. این معما در کجاست و چگونه باید گشوده شود؟

 

سیاست و بازرگانی در خلیج‌فارس / آیندگان ۱۳ آبان ۱۳۴۸ / داریوش همایون

ما بندرعباس را داریم که در دهانۀ خلیج‌فارس می‌تواند هر کشتی خارجی را از ورود به خلیج و شط‌العرب و همۀ دشواری‌ها و عاطل ماندن‌ها و انتظارها و “سورشارژ”ها و اضافه کرایه‌ها رهایی بخشد. ما می‌توانیم این بندر را مرکز تخلیۀ همۀ کالاهای به مقصد خلیج‌فارس ـ چه بندرهای ایرانی و چه عرب ـ قرار دهیم و از آنجا با کشتی‌های کوچک و بارکش‌ها و موتور لنج‌های بی‌شمار یک حمل و نقل دریایی و پر رونق که همۀ ساحل‌های جنوبی ایران را آباد کند به راه اندازیم.

 

چگونه فدراسیون / آیندگان ۸ آبان ۱۳۴۸ / داریوش همایون

کنفرانس شیوخ خلیج‌فارس در ابوظبی که می‌بایست فدراسیون شیخ‌نشین‌ها را به مرحله‌ی قطعی برساند در آخرین لحظات و پس از انتخاب رئیس و نخست‌وزیر فدارسیون آشفته شد و به حال تعطیل درآمد.

 

« نوشته‌های قدیمی‌تر

نوشته‌های جدیدتر »