بایگانی موضوعی: روزنامه آیندگان

اولین محصلین ایرانی در اروپا / بخش ۱ / تحقیق از محمدطاهر موسوی‌زاده

نقش تاریخی ثمربخشی که فرزانگان در فرنگ تحصیل کرده پیش از آغاز مشروطیت و بعد از آن در جامعه ایرانی ایفا کرده‌اند، تا کنون ناشناخته مانده است. نخستین دسته‌های محصلین اعزامی به اروپا که در واقع نخستین فرزانگان و روشنگران ایرانی و نخستین هسته تحرک اجتماع به سوی بینش و دریافت نوها و واسطه و حامل دانش جدید اروپائی به این سرزمین‌نند، در غبار وقایع عادی روزانه محو و فراموش شده‌اند و تا کنون جز انگیزه‌هائی ناپایدار، عاملی برای بررسی همه جانبه در ارزیابی و تعیین چند و چونی تأثیرات آنها نبوده است.

 

سرمایه‌داری وامدار / آیندگان ۶ اردیبهشت ۱۳۴۹ / داریوش همایون

در میان کشورهای خاورمیانه‌ای، ایران تنها کشوری بوده است به استثنای لبنان، که از خود یک سنت سرمایه‌داری داشته است. در بقیۀ کشورها بازرگانان تعیین‌کنندگان تصمیم‌های اقتصادی از گروه‌های غیربومی بودند

 

فساد در حکومت شهری / آیندگان ۳۰ فروردین ۱۳۴۹ / داریوش همایون

‌ما باید انجمن‌های شهر را، چنان که از آغاز مورد نظر بوده است، نه به عنوان گسترش قدرت حکومت مرکزی در سراسر کشور، بلکه به عنوان ارگان‌های مستقلی به منظور توزیع قدرت در میان مردم و عدم تمرکز امور در یک بوروکراسی تلقی کنیم. نظارت این بوروکراسی در کار آنها به درجات معین و تا وقتی کاملاً از آب بدر نیامده‌اند ضرورتی است. اما وضع ایدئال وضعی خواهد بود که مکانیسم مردمی نیازی چندان به چنان نظارتی نگذارد.

 

امنیت خلیج فارس / آیندگان ۲۶ فروردین ۱۳۴۹ / داریوش همایون

‌دفاع از خلیج فارس طبعاً مهمترین نقطۀ توجه همۀ قدرت‌های منطقه‌ای را تشکیل می‌دهد. با نزدیک شدن خروج نیروهای انگلیسی دورنمای یک خلأ دفاعی در خلیج فارس چندان اغراق‌آمیز نیست. تا وقتی انگلیسی‌ها بودند با واحدهای مسلح خود همۀ شیخ‌نشین‌های خلیج فارس را می‌پوشاندند. در غیاب آنها شیخ‌نشین‌ها باید به نگهبانان مسلح و دسته‌های تفنگدار خود اتکا کنند.

 

گردشی در «یادگارنمای مطبوعات قدیم فارسی» / جان‌های پرشور روزنامه‌نویسی

عنوان جریده‌هایی که در نایلون‌ها محفوظ شده و بر ویترین‌ها آویخته است، خیلی بیش از مطالب آنها می‌تواند دریافت نسل پیشینه‌تر را از نقش مطبوعات به نمایش گذارد. روزنامه‌نگار، در این وقت «آئینه عیب‌ نما» است؛ مربی اخلاق است، ستایشگر «قانون» است. راهبر به «ساحل نجات» است، «آینده» را نوید می‌دهد، «ارشاد» می‌کند، «رعد» می‌پراکند و عصر جدیدی را پی می‌نهد…

 

نیاز به موفقیت / آیندگان ۲۴ فروردین ۱۳۴۹ / داریوش همایون

‌ارزیابی درست امکانات خودمان به عنوان یک کشور و ملت باید با تشخیص واقعی مسائل و دشواری‌ها و فاصله‌هایی که هست و باید پیموده شود توأم گردد. ما در هر دو زمینه کم داریم. به خودمان چنان که باید معتقد نیستیم، مسائل خود و دنیای خود را نیز دست کم می‌گیریم. از این روست که هر دستاورد کوچک در دیدگانمان بزرگ می‌نماید. و یک موفقیت واقعی از خود بی‌خودمان می‌سازد و به غفلت و خوشباوری می‌اندازد.

 

مادر شاهنشاهی ایران / آیندگان ۲۳ خرداد ۱۳۴۹ / داریوش همایون

شهر از جهت باستان‌شناسی و جهانگردی همه گونه استعداد دارد. ولی اعتبارات در جاهای دیگر صرف می‌شوند. مادر شاهنشاهی و کهن‌ترین شهر ایران بر روی بستر سخت گرانیتی خود زیر اینهمه بی‌توجهی می‌شکند.

 

حضور ایران در خلیج فارس / آیندگان ۲۲ فروردین ۱۳۴۹ / داریوش همایون

‌ایران و شیخ‌نشین‌ها باید شالوده مناسبات وسیع و فراگیرنده‌ای را بریزند و بر دشواری‌های کوچک و بزرگ بیشماری غلبه کنند. مبادلات فرهنگی و تجاری؛ همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی؛ ترتیبات امنیتی برای حفظ خلیج فارس؛ بسط ارتباطات. این همه نیاز به فعالیت پردامنه‌ای دارد. ایران به سهم خود آمادگیش را نشان داده است و آنچه بتواند برای ترمیم ویرانی‌های صدوپنجاه ساله تسلط خارجی خواهد کرد.

 

هدف‌های ملی ما / آیندگان ۱۱ فروردین ۱۳۴۹ / داریوش همایون

مصالح ملی ایران ایجاب می‌کرد که منطقۀ شیخ‌نشین‌های خلیج فارس در تمامیت آن در نظر گرفته شود و میان سیاست‌های ایران در شیخ‌نشین‌ها و روش آن در بحرین همآهنگی بوجود آید. ما در این کار اکنون موفقیت یافته‌ایم، با تصمیمی که به هیچ روی آسان نبوده است.

 

پیروزی در جده / آیندگان ۸ فروردین ۱۳۴۹ / داریوش همایون

شکست ژوئن ۱۹۶۷ دو تغییر عمده در دنیای عرب پیش آورد. مصر از موضع مسلط خود افتاد و تبدیل به اعانه‌گیر عربستان سعودی (به همراه کویت و لیبی) شد و اعراب نیز به روشنی دریافتند که حل مشکلات آنان در چارچوب عربی عملاً غیر ممکن است.

‍‌

 

سال خلیج فارس / آیندگان ۲۶ اسفند ۱۳۴۸ / داریوش همایون

ایران آمادگی خود را از همان آغاز برای همکاری با همه کشورها و سرزمین‌های منطقه خلیج فارس برای دفاع و امنیت دسته‌جمعی اعلام کرد. کاربردهای این سیاست کوشش استواری بود که ایران در تحقق این همکاری و در رفع اختلافات و در روشن کردن فضای سیاسی منطقه بکار برد. قراردادهای مکرر تعیین فلات قاره با همسایگان ایران و سلسله دید و بازدیدهای سیاسی در بالاترین سطح و استفاده‌ای که از هر فرصت برای اعلام و نشان دادن حسن نیت ایران شد، منظره را در خلیج فارس یکسره دگرگون کرد.

 

گفت و شنود با دکتر استعلامی سرپرست گروه آموزش زبان فارسی مؤسسه عالی ارتباطات / آیندگان، چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۹

‌‌

چشم‌انداز تدریس دانشگاهی ادبیات ایران هنوز به دیوان‌ها و کتب قطور نویسندگان و شعرای گذشته محدود است و نفوذ ادبیات معاصر در میان قشرهای عظیم روشنفکران ما تأثیری در سیستم آموزشی دانشگاهی نگذاشته است.

 

دفاع از دریای عمان / آیندگان ۲۰ اسفند ۱۳۴۸ / داریوش همایون

تخلیۀ خلیج فارس از نیروهای انگلیسی که هر چه به ۱۹۷۱ نزدیک‌تر می‌شویم اجتناب‌ناپذیرتر جلوه می‌کند، در وضع سیاسی و استراتژیک این منطقه آثار پردامنه خواهد داشت.

 

در کنار هم / آیندگان ۱۷ اسفند ۱۳۴۸ / داریوش همایون

مبادلۀ بازدیدها میان رهبران ایران و پاکستان تازه نیست و به نخستین سال‌های استقلال پاکستان برمی‌گردد که آغاز روابط بسیار دوستانۀ دو کشور نیز بود.

 

روز سردار سپه / آیندگان ۳ اسفند ۱۳۴۸ / داریوش همایون

‌‌با همۀ اختلافات در ظواهر، کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ دنبالۀ طبیعی انقلاب مشروطه و تکمیل کننده آن در زمینۀ حیاتی بود. انقلاب مشروطه سیر نوسازی جامعۀ ایرانی را آغاز کرد. بیداری اذهان؛ برانگیختن توده‌های پراکندۀ جمعیت در راه هدف واحد؛ مطرح کردن مسائل اساسی سیاست و اجتماع ایران؛ بر روی صحنه آوردن مرد عادی ایرانی و یک شور فروننشاندنی برای نگهداری و تجدد ایران از نتایج انقلاب مشروطه بود.‌

 

نقش وزارت کشور / آیندگان ۱۶ بهمن ۱۳۴۸ / داریوش همایون

شگفت‌آور است که ما هنوز در مسئلۀ اساسی تقسیم قدرت‌های اداری و وظیفۀ استانداران و جایی که وزارت کشور می‌تواند در سازمان اداری ایران داشته باشد این همه آشفته و پریشان فکریم. با همه دشواری‌ها که هر روز بدان برخورده‌ایم هنوز نمی‌خواهیم بپذیریم که رهبری دستگاه اداری را در استان‌ها و شهرستان‌ها نمی‌توان به مأموران سادۀ یک وزارتخانه سپرد. استاندار و فرماندار تا وقتی به عنوان مأمور وزارت کشور بشمار می‌روند هیچ برتری بر رؤسای ادارات دیگر ندارند و حقاً نمی‌توانند انتظار پیروی از آنها داشته باشند.

 

سیاستگر متفاوت / آیندگان ۸ بهمن ۱۳۴۸ / داریوش همایون

‌خود نخست‌وزیر نخستین کسی است که از پنج سال گذشته ناراضی باشد و چشمان خود را به سال‌های درخشان‌تری بدوزد. ولی گذشته و حال را با آینده مقایسه نمی‌توان کرد و در مقایسه با گذشتۀ پیش از خود، نخست‌وزیر حق دارد از کارنامۀ پنج‌ساله‌اش خرسند باشد. دوران او دوران اصلاح روش‌ها و تجدید تشکیلات عمقی در سیاست ایران بوده است که، هر چند هنوز در نخستین مراحل خود قرار دارد، آثار پردامنه خواهد داشت.

 

« نوشته‌های قدیمی‌تر

نوشته‌های جدیدتر »